EDUS-INFO > V središču > Arhiv: Avgust 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.8.2015 do 31.8.2015

20.8.2015

Šolski koledar 2015/2016

Začetek šolskega leta se nezadržno bliža, zato v ta namen objavljamo šolski koledar, ki je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole. Pravilnik ureja vpis otrok, razporeditev pouka, pouka prosti dnevi in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, prav tako pa tudi roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

> Več...

17.8.2015

Prvi odstavek 20. člena ZSPJS

Kako je z ohranitvijo plačnih razredov pri napredovanjih javnih uslužbencev oz. kaj določa prvi odstavek 20. člena ZSPJS ? > Več...

11.8.2015

Institut osirotelih del prenesen v slovensko pravo

30. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki jih je zakonodajalec sprejel z namenom uskladitve slovenskega avtorskega prava s pravom Evropske unije. Novela tako ureja institut osirotelih del in izjeme od avtorske pravice v korist invalidnih oseb ter javno dostopnih knjižnic, muzejev, arhivov in izobraževalnih ustanov. > Več...

6.8.2015

Dijak v svetu srednje šole

Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ima vsaka srednja šola svet šole oziroma svet zavoda, ki ga v srednji šoli sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Kako je lahko v svet zavoda, ki ima po 48. členu ZOFVI široke pristojnosti, imenovan dijak, ki še nima poslovne sposobnosti, pa tudi volilno pravico pridobi šele s polnoletnostjo?

> Več...

3.8.2015

Poziv za usklajevanje še neobjavljenih datumov tekmovanj

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo smo že pred časom objavili datume tekmovanj iz znanja, ki smo jih med sabo uskladili nekateri organizatorji in veljajo za prihajajoče šolsko leto.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2021

Januar

2020

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar