c S
V SREDIŠČU
Brez raziskav in inovacij ni zelene in digitalne tranzicije družbe in gospodarstva Ministri EU, pristojni za raziskave so na neformalni videokonferenci razpravljali o povezavah med načrti za okrevanje in odpornost (RRF) ter Evropskim raziskovalnim prostorom. 01.03.2021 18:20
V šole se vračajo vsi osnovnošolci ter dijakinje in dijaki zaključnih letnikov

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Z njim se sproščajo nekatere omejitve na področju izobraževanja.

12.02.2021 09:53
Priporočila za gibalno aktivno vračanje v šole Zavod RS za šolstvo poleg splošnih priporočil NIJZ in Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli Zavoda RS za šolstvo, dodaja Priporočila za gibalno aktivno vračanje v šole, ki bodo pripomogla k dvigu gibalnih zmogljivosti otrok in mladostnikov, večji učni učinkovitosti in posledično boljšemu počutju. 10.02.2021 16:07
Prihodnji teden odprtje vseh vrtcev in pouk v šoli za vse učenke in učence prve triade V skladu s spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se od torka, 9. februarja 2021, v vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učenke in učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v prostorih šole. 04.02.2021 15:21
Ob morebitnem povečanju razpisnih mest fakultete pričakujejo ustrezno financiranje in več zaposlitev Fakultete so pripravljene razpisati več vpisnih mest za prihodnje študijsko leto. Ob tem pa opozarjajo, da to za sabo potegne potrebo po ustreznem povišanju financiranja in števila zaposlitev, pa tudi potrebo po dodatnih prostorih. Število vpisnih mest določajo predvsem glede na finančne in kadrovske zmožnosti, pa tudi glede na trg dela. 03.02.2021 15:59
Odgovori na najpogostejša vprašanja glede testiranja šolnikov Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj, ki smo jih v luči trenutne situacije prejeli na Ministrstvu za zdravje v zvezi s testiranjem oseb, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih, višjih in visokih strokovnih šolah. 01.02.2021 10:40
Z novelo Zakona o vrtcih do še kakovostnejšega izvajanja predšolske vzgoje ter za večjo vključenost otrok Poslanke in poslanci so soglasno izglasovali novelo Zakona o vrtcih, ki prinaša nekaj bistvenih novosti, ki odpravljajo pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi. 28.01.2021 17:00
Učenke in učenci so se vrnili v varno in spodbudno učno okolje Danes je vrata ponovno odprlo 366 šol in 327 vrtcev v devetih statičnih regijah. Na delovno mesto se je vrnilo 12.822 zaposlenih v osnovnih šolah ter 12.844 zaposlenih v vrtcih. V šolske klopi je sedlo 53.306 učenk in učencev prve triade, v vrtce pa se je vrnilo približno 74.630 otrok. Prav tako v teh regijah ponovno potekajo laboratorijske vaje za študentke in študente višjih in visokih šol. 26.01.2021 13:15
Obvezno testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. 23.01.2021 13:59
Prihodnji teden gredo v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 21.01.2021 08:10
Epidemija koronavirusa močno zaznamovala tudi vzgojo in izobraževanje Po novoletnih praznikih naj bi se postopoma v šole znova vrnili učenci, ki imajo večji del šolskega leta pouk na daljavo. Epidemija covida-19 je sicer močno zaznamovala celotno lansko leto, pouk na daljavo je prvič stekel že spomladi. Tako dolgo trajanje pouka izven šol bo nedvomno pustilo posledice, opozarjajo strokovnjaki. 03.01.2021 08:26
Ministrica prof. dr. Kustec: "Odločitev Ustavnega sodišča je bila pričakovana" Ministrica prof. dr. Simona Kustec se je danes v odzvala na sklep Ustavnega sodišča, ki je vladi naložilo, da najkasneje do 4. januarja 2021 omogoči vrnitev v šolo učenkam in učencem s posebnimi potrebami. 24.12.2020 10:59
Mnenje o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno- izobraževalnega dela Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno- izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami, s predlogom za začasno zadržanje ter ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. 14.12.2020 09:34
Vsak človek, ki ostane neokužen, je pomemben Če ljudje ne bodo bolj dosledno upoštevali ukrepov proti širjenju koronavirusa, bi lahko drugi epidemični val trajal do marca, je v intervjuju ocenil direktor NIJZ Milan Krek. To pa pomeni, da bi nas lahko takoj po koncu drugega zajel že tretji val, ki se obeta spomladi. Zato poudarja, da je vsak človek, ki ostaja neokužen, pomemben. 10.12.2020 10:00
Po izkušnjah učiteljev pri pouku na daljavo v drugem valu precej manj težav Zaposleni v osnovnem šolstvu v drugem valu epidemije opažajo precej manj težav pri pouku na daljavo kot v prvem valu. Kot pravijo, se pozna, da so se spomladi marsičesa naučili, večina jih tudi ima potrebno tehnično opremo. Učenci na splošno bolje sodelujejo, imajo pa zato učitelji več dela kot sicer. 30.11.2020 00:00
Se po evropski strategiji za enakost oseb LGBTIQ+ obeta nacionalni akcijski načrt? Po predstavitvi strategije za enakost oseb LGBTIQ+ v EU se pri nas krepijo prizadevanja za pripravo nacionalnega akcijskega načrta, pri čemer v več organizacijah opozarjajo na potrebo po koordinacijski točki, ki bo pripravo vodila. Med drugim je slišati opozorila o nasilju nad mladimi v šolah in nadlegovanju oseb zaradi njihove usmerjenosti. 27.11.2020 00:00
Pri šolanju na daljavo naj bodo otroci pozorni na varovanje zasebnosti Pri šolanju na daljavo se tako starši kot učitelji, predvsem pa učenci in dijaki, srečujejo z različnimi izzivi. Na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si so zato med drugim pripravili priporočila za starše, ki jih velja upoštevati pri pouku na daljavo. Pri tem opozarjajo zlasti na varovanje zasebnosti otroka, njegove družine in doma. 16.11.2020 08:07
Epidemija preizkušnja tudi za osebe s težavami z digitalno zasvojenostjo Z epidemijo novega koronavirusa se je veliko dejavnosti preselilo na splet, od šolanja in nakupovanja do druženja. Socializacija je še posebej pomembna za mlade, zato ob odsotnosti osebnega stika in izpadu aktivnosti, s katerimi so prej zapolnili svoj čas, več zahajajo na splet. To lahko s sabo prinaša tudi težave. 13.11.2020 00:00
Kako do potrdila NIJZ po napotitvi zaposlenega v karanteno? NIJZ je izdal kratka navodila za pridobitev potrdila za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu. 04.11.2020 00:00
Ob omejitvah zaradi koronavirusa večje stiske doživljajo tudi mladi Omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa znatno prispevajo k stiskam, v katerih se znajdejo mladi. V tem obdobju je namreč stik z vrstniki še posebej pomemben. Pogosto pa ostajajo spregledani mlajši osnovnošolci, ki še nimajo izoblikovane socialne mreže, in mladi, ki prestopajo na trg dela, opozarjajo mladinski delavci. 02.11.2020 00:00