EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

10.7.2019

Starši polnoletnih dijakov za vpogled v ocene in vzgojne ukrepe več ne bodo potrebovali soglasja dijaka

Ljubljana, 10. julija (STA) - DZ je z večino glasov sprejel noveli zakonov o gimnazijah in o poklicnem izobraževanju, ki prinašata spremembe za mladoletne dijake ter predvidevata stopnjevanje vzgojnih ukrepov. Starši polnoletnih dijakov tako za vpogled v ocene več ne bodo potrebovali soglasja dijaka, učitelji pa bodo lahko dijaku ob motenju pouka prepovedali prisotnost.

Noveli zakona o gimnazijah in zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju polnoletne dijake pri opravičevanju izostanka od pouka zopet izenačujeta z mladoletnimi dijaki, kar pomeni, da se bodo srednje šole in njihovi starši lahko znova medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih. Starši polnoletnih dijakov bodo od šole lahko tudi znova pridobivali osebne podatke, povezane z izobraževanjem dijaka. Slednje je po navedbah ministrstva pomembno zaradi izvrševanja zakonske dolžnosti staršev preživljanja otrok v času izobraževanja. Po zakonu, ki ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati polnoletnega otroka do 26. leta, če se ta izobražuje.

Polnoletni dijaki bodo lahko še vedno zahtevali, da šola staršem določenih podatkov ne razkrije, a le če mu zaradi ne grozi izguba statusa dijaka.

Noveli spreminjata tudi določbe o vzgojnih ukrepih in o razlogih za izključitev dijakov. Slednje določajo, da bodo starši polnoletnega dijaka lahko znova vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja.

Noveli učitelju tudi dajeta možnost, da dijaku prepove prisotnost pri uri pouka v primeru, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. Po dosedanji ureditvi je namreč učitelj dijaku lahko prepovedal prisotnost pri pouku le v primeru, če je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb.

Na predlog šol so na ministrstvu v noveli obeh zakonov vključili tudi določbe, da lahko gimnazija dijaka izključi, če mu izreče peti ukor, srednja poklicna in strokovna šola pa, če mu izreče četrti ukor. "Šole so namreč opozorile, da so z ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v zdaj veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili pomen in učinek," so ob tem navedli na ministrstvu.

V današnji razpravi so podporo novelama napovedali v večini poslanskih skupin. Pri tem so večinoma poudarjali, da je predvsem zdajšnja ureditev, ko so starši za vpogled v ocene polnoletnega dijaka potrebovali njegovo soglasje, neživljenjska. Menili so, da imajo starši pravico biti vključeni v izobraževanje dijaka, glede na to, da so ga dolžni preživljati do 26. leta, če se izobražuje. Pozdravili so tudi možnost stopnjevanja vzgojnih ukrepov, saj da se na ta način znova krepi vzgojna vloga šole.

V razpravi so poslanci tudi povedali, da v šolah večjih težav s soglasji polnoletnih dijakov ni bilo ter da jih je večina dala soglasje, da lahko starši vpogledajo v njihove ocene in vzgojen ukrepe, se pa je v tem letu, kolikor je veljala ta novost, so se pa predvsem na poklicnih šolah precej povečali izostanki od pouka, saj so si jih lahko polnoletni dijaki opravičili sami.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar