c S
Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 02.09.2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep ministra, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2019/2020.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je minister s sklepom dne 21. 6. 2019 izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbral štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020. To so: biologija, zgodovina, šport in tuji jezik.

Fotografija stavbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s ceste. V ospredju je steber z napisom naziva ministrstva in zastave, v ozadju stavba

S sklepom in prilogo, ki so ju objavljavili danes, je razvidno iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni šoli.

Sklep in seznam osnovnih šol

- Sklep (pdf, 415 KB)
- Seznam šol(pdf, 119 KB)
- Zemljevid (png, 120 KB)

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2. 9. 2019


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.