EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 436
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10883)
Izvleček
ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Omejitev zahtevkov za revizijo

Gospodarski subjekti namreč po trenutku, ki ga je določil naročnik za prejem vprašanj, zaradi načina...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Omejitev zahtevkov za revizijo

Ni mogoče soglašati z vlagateljem v tem, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-3 s tem, ko po obja...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Iz vlagateljevih navedb in dokazov namreč ne izhaja dejansko stanje, ki bi lahko utemeljilo zaključe...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Uteži

ZJN-3 v zvezi z merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe ne postavlja nobenih pravil o morebitnih vred...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Obravnavano javno naročilo in prejšnja naročila za primerljiv predmet predstavljajo ločene in samost...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Upoštevanje strokovnega mnenja

Izvedenec ali strokovnjak po naročilu stranke ne deluje v funkciji pomočnika Državne revizijske komi...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik namreč ni pojasnil, za katere artikle so bile tehnične zahteve pomanjkljivo določene in v č...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Vlagatelj se je torej v ponudbi v zvezi z referenčnim pogojem skliceval na izvedena dela v vrednosti...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbi vlagatelj ne more odpraviti niti z (novim) referenčnim poslom,...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

V kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postope...

ZJN-3: IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Zavrnitev ponudbe

Naročnik je konkreten razlog za zatrjevano neskladnost pojasnil oziroma obrazložil šele v sklepu o z...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila

Naročnik je na dveh mestih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, tj. v Obrazcu ponudbe ...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Vlagatelja

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega stroška odvetniške storitve za obraz...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Konkurenčni dialog / Merila

Ob dejstvu, da je bila v opisnem dokumentu kot merilo za oddajo javnega naročila, na podlagi katereg...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Konkurenčni dialog / Merila

S tem, ko je naročnik po posvetovanjih s kandidati najprej preučil predlagane rešitve, nato pa med n...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Konkurenčni dialog / Merila

Razlaga, da je dopustno merila za oddajo javnega naročila podrobneje opredeliti šele po izvedenih po...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Konkurenčni dialog / Stopnje dialoga oz. postopek izvajanja dialoga / Razpisna dokumentacija

Četudi ni razloga za dvom, da je drugi vlagatelj kot strokovnjak na področju predmeta javnega naroči...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Naročnik je določil tehnične specifikacije na način, da je kot del predmeta tega javnega naročila iz...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Spletna prodaja vstopnic predstavlja ustrezen način za izpolnitev zahteve glede prodaje na prodajnih...

ZJN-3: VPOGLED / V ponudbo / Dolžnost varovanja podatkov / Sklep o varovanju poslovne skrivnosti

Sprejem oziroma predložitev sklepa o določitvi poslovne skrivnosti omogoča že zakon, pri čemer moreb...

ZJN-3: VPOGLED / V ponudbo / Dolžnost varovanja podatkov / Javni podatki

Med podatke, ki so javni na podlagi zakona, je mogoče uvrstiti zlasti podatke o referencah, pridoblj...

ZJN-3: VPOGLED / V ponudbo

V konkretnem primeru bo torej v zaupne dele ponudbe izbranega ponudnika na podlagi konkretnih revizi...

ZJN-3: VPOGLED / Kršitev pravice do vpogleda

Morebitna kršitev pravice do vpogleda v dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila sama p...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Dokazila, potrdila, ESPD

Naročnik v skladu s 77. in 79. členom ZJN-3 več možnosti preverjanja nekaznovanosti, saj lahko dokaz...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Dokazila, potrdila, ESPD

V konkretnih okoliščinah predmetnega postopka, ko je bilo šele naknadno ugotovljeno, da potrdila iz ...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 436 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti