EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 432
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10784)
Izvleček
ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije i...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za rev...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Obvezni izključitveni razlogi / Obsojenost

Prejeto potrdilo jasno izkazuje, da je izbrani ponudnik pogoj nekaznovanosti izpolnil tako na dan ro...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Obvezni izključitveni razlogi / Obsojenost

Ker naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj, saj evid...

ZJN-3: PRITOŽBA / Dopustnost

V ZPVPJN ni podlage, da bi vlagatelj po zavrnitvi zahtevka za revizijo vložil pritožbo (ta je v skla...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Dokazila, potrdila, ESPD

Vsaka dobava blaga namreč pomeni sklenitev pogodbe, praviloma kupoprodajne, ne glede na to, ali je s...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Če ponudnik v ponudbi ne navede, na katere referenčne posle se sklicuje oz. s katerimi preteklimi iz...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

brez seznama referenčnih dobav, za katere ponudnik meni, da izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumen...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

pozivanje k pojasnjevanju, dopolnjevanju ali popravku ponudb ni naročnikova dolžnost, temveč gre za ...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Popolnost vlagateljeve ponudbe

Ob upoštevanju prvega odstavka 14. člena ZPVPJN je ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da ...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

naročnik v ničemer ni pojasnil, zakaj je excelova oblika računalniške datoteke zanj tako pomembna oz...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Korupcija | Nedovoljeno dogovarjanje

V zvezi z revizijskimi navedbami, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila obstaja sum o kor...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

Ker iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je naročnik določbo glede skupnega...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Da bi vlagatelj z navedbo o kršitvi načela enakopravne obravnave ponudnikov, skladno s katerim mora ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje

Naročnik mora tudi pri določanju zavarovanj upoštevati sorazmernost, ki je sicer zahteva, ki je v ZJ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

S tem, ko je naročnik v 44. členu osnutka pogodbe določil, da za vse, »kar v tej pogodbi ni posebej ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

Ker je unovčevanje zavarovanja za dobro izvedbo vezano na fazo, ko je pogodba že sklenjena in se jo ...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Dodatna pojasnila naročnika / Rok za pojasnila

ZJN-3 glede postavljanja vprašanj ne vsebuje posebnih določb in tako npr. ne določa, kakšen je minim...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Dodatna pojasnila naročnika / Rok za pojasnila

Dolžnost naročnika je, da dodatne informacije oziroma odgovore, ki so jih gospodarski subjekti pravo...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo

Državna revizijska komisija dodaja, da ni njena naloga oz. pristojnost po sprejeti odločitvi o oddaj...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Čeprav naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila ni navedel, kateri del javnega naročila bo nar...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Predhodna odločitev naročnika o oddaji naročila in predhodni postopek pravnega varstva zato ne moret...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Tudi če bi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj ostal edini ponudnik z dopustno p...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Kader

Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali naročnik razpolaga s kadrom, usposobljenim za izvedb...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 432 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti