EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 427
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10667)
Izvleček
ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Izpodbijana odločitev naročnika z dne 7. 5. 2018, ki razlogov za dodelitev določenega števila točk v...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Dejstvo, da je naročnik v dokumentu »Odločitev o izidu javnega naročila - dopolnitev« z dne 11. 5. 2...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Naročnik ni navedel, zakaj konkretno tistih konkretnih fotografij, takšne konkretne razporeditve bes...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo transparentnosti javnega naročanja

Iz načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) izhaja naročnikova dolžnost, da v dokum...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

Četudi v obravnavanem primeru iz vprašanja gospodarskega subjekta ne izhaja izrecno opozorilo na krš...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Ekonomski in finančni položaj / Drugo (neblokada, boniteta...)

Naročnik lahko določi pogoje za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja (kamor tudi spa...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Zahteve | Pogoji za sodelovanje

Položaj ponudnika in položaj podizvajalca sta različna, zato naročniku tudi ni mogoče očitati kršite...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Izbirni izključitveni razlogi

Naročnik fakultativnih izključitvenih razlogov, ki so določeni v šestem odstavku 75. člena ZJN-3, ni...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Izbirni izključitveni razlogi

če (sporni) izključitveni razlog iz č) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ni vključen v dokument...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Izbirni izključitveni razlogi

Na podlagi navedbe, da »bo ravnal« v skladu s č) točko šestega odstavka 75. člena ZJN-3, bi bilo mog...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Zahteve | Potrebe

Naročniku v obravnavanem primeru ni mogoče očitati kršitev, ker je (izrecno) dopustil istočasno nast...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Kader

Naročnik je v zvezi s kadri tudi zahteval, da ponudniki v Prilogo št. 9 vpišejo ime in priimek odgov...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Referenc glede na njihovo naravo ni mogoče obravnavati kot zmogljivosti, ki bi si jih bilo mogoče iz...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Pritrditi gre naročnikovim navedbam, da referenčni pogoj pri javnih naročilih gradenj ne more zajema...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo transparentnosti javnega naročanja

Obstoječa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je v izpostavljenem delu jasna. Ponudniki ...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo transparentnosti javnega naročanja

Državna revizijska komisija zato zavrača navedbe vlagatelja, da je zaradi zapisa »praviloma« kršeno ...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Za razmejitev, kdaj informacija pomeni dopolnitev, spremembo ali pojasnilo, se upošteva vsebinski kr...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Državna revizijska komisija ne more slediti navedbam naročnika, da z izpostavljenim odgovorom ni spr...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Državna revizijska komisija še dodaja, da je že v odločitvi št. 018-064/2018, na katero se sklicuje ...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo

Na obstoj vlagateljeve aktivne legitimacije ne more vplivati dejstvo, da je vlagatelj predložil ponu...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Zahteve | Potrebe

S tem ko je naročnik določil, da bo ponudbo, predloženo za sklop 1 in za sklop 2, kot nedopustno zav...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

Za presojo vprašanja, ali je mogoče posamezno objavo gospodarskega subjekta na Portalu javnih naroči...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje

ni ključno, katera poimenovanja je naročnik uporabil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroči...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

iz sklepa o začetku postopka je razvidno, da ocenjena vrednost javnega naročila znaša 900.000 eurov ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

meje sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 v zvezi z zavarovanjem za resnost ponudbe je zapolnila Uredba F...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 427 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti