EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 213
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5325)
Naslov Institut Datum odločitve
018-187/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana predlog za zavrnitev vseh ponudb - pregled ponudb - aktivna legitimacija - nastanek škode - vložitev pritožbe - pravočasna ponudba - interes za dodelitev javnega naročila - opravljanje dejavnosti - vpogled v ponudbe 12.11.2018
018-190/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zadržanje postopka javnega naročanja - razpisna dokumentacija - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - odprava kršitve - aktivna legitimacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo 7.11.2018
018-185/2018 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje umik zahtevka 6.11.2018
018-152/2018 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - ekonomsko najugodnejša ponudba - opredelitev do navedb naročnika - potrdilo o plačilu takse - višina takse - ocenjevanje ponudb - načelo transparentnosti javnega naročanja - razpisna dokumentacija - pravočasna ponudba 6.11.2018
018-181/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zadržanje postopka javnega naročanja - obvestilo o dodatnih informacijah - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - tehnične specifikacije - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - aktivna legitimacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo 30.10.2018
018-161/2018 Center urbane kulture Kino Šiška naročilo male vrednosti - javni podatki - podizvajalci - pogajanja - tehnične specifikacije - razpisna dokumentacija - neobičajno nizka ponudba - potrdilo o plačilu takse - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 29.10.2018
018-153/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - priznanje sposobnosti - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - vpogled v ponudbe - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - popolna ponudba 29.10.2018
018-165/2018 Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - vložitev pritožbe - rok za vložitev zahtevka za revizijo - pravica do pravnega varstva - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - pogajanja - vnaprej določene zahteve - razdelitev na sklope 26.10.2018
018-164/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - ocenjevanje ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - poslovna skrivnost - predložitev dokazov - javni podatki - pravica do pravnega varstva - načelo transparentnosti javnega naročanja - zaupnost podatkov - nastanek škode - podizvajalci - priznanje sposobnosti - pravnomočnost odločitve - tehnične specifikacije - pregled ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - opredeljena navedba stroškov 26.10.2018
018-159/2018 Občina Trnovska vas naročilo male vrednosti - podizvajalci - razpisna dokumentacija - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - vpogled v ponudbe - zahteva za povrnitev stroškov - potrdilo o plačilu takse 25.10.2018
018-174/2018 Nacionalni inštitut za javno zdravje umik zahtevka 15.10.2018
018-154/2018-4 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - zahteva za povrnitev stroškov - javni podatki - ocenjevanje ponudb - poslovna skrivnost - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - ekonomsko najugodnejša ponudba - razpisna dokumentacija - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - žreb 12.10.2018
018-144/2018 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo vpogled v ponudbe - razpisna dokumentacija - podizvajalci - javni podatki - poslovna skrivnost - dostop do informacij javnega značaja - pravočasna ponudba - vložitev pritožbe - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - popolna ponudba - zaupnost podatkov - pravica do pravnega varstva - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - pravnomočnost odločitve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pogajanja - višina takse 12.10.2018
018-167/2018 Občina Ig zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 11.10.2018
018-150/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravica do pravnega varstva - aktivna legitimacija - pogajanja - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - pravnomočnost odločitve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 8.10.2018
018-129/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - ocenjevanje ponudb - neprimerna ponudba - vpogled v ponudbe - pravica do pravnega varstva - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - pregled ponudb - javni podatki - pravočasna ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - odprava kršitve - ekonomsko najugodnejša ponudba - razpisna dokumentacija - popolna ponudba 4.10.2018
018-149/2018 Občina Železniki zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - priznanje sposobnosti 3.10.2018
018-148/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - podizvajalci - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - vpogled v ponudbe - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - predložitev dokazov - rok za vložitev zahtevka za revizijo 2.10.2018
018-163/2018 Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 1.10.2018
018-128/2018 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.  26.9.2018
018-137/2018 Osnovna šola Venclja Perka zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - potrdilo o plačilu takse - višina takse - priznanje sposobnosti - vnaprej določene zahteve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika - napačen pravni pouk 24.9.2018
018-128/2018 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. zahteva za povrnitev stroškov - vpogled v ponudbe - podizvajalci - aktivna legitimacija - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - obvestilo o dodatnih informacijah - pregled ponudb - razdelitev na sklope - ocenjevanje ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - popolna ponudba - formalno nepopolna ponudba - načelo sorazmernosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - ugotavljanje dejstev - opravljanje dejavnosti - javni podatki - oddaja po sklopih 24.9.2018
018-142/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - umik zahtevka 13.9.2018
018-140/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - pregled ponudb 13.9.2018
018-147/2018 Občina Moravske Toplice zadržanje postopka javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb 12.9.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 213 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2018(187) 2017(277) 2016(268) 2015(292)
2014(319) 2013(480) 2012(460) 2011(469)
2010(382) 2009(329) 2008(230) 2007(324)
2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(99) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(8) predlog za zavrnitev vseh ponudb(34)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(112) pritožba(749) zahtevek za revizijo(5017)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(129) ZPVPJN(2462) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2490) ZJN-3(423) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(6) Konkurenčni dialog(31) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(4) Odprti postopek(2230) Omejeni(20) Ostalo(2042) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(176) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(20) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(3) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(13) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4441) zahteva za povrnitev stroškov(3462) pregled ponudb(2554) popolna ponudba(2356) ocenjevanje ponudb(2335) predložitev dokazov(2309) vpogled v ponudbe(2113) pravočasna ponudba(1892) tehnične specifikacije(1704) aktivna legitimacija(1481) priznanje sposobnosti(1432) nepravilna ponudba(1329) podizvajalci(1209) opredelitev do navedb naročnika(1184) nastanek škode(1102) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1032) višina takse(966) pravnomočnost odločitve(890) potrdilo o plačilu takse(890) pogajanja(866) vložitev pritožbe(829) formalno nepopolna ponudba(758) rok za vložitev zahtevka za revizijo(736) neprimerna ponudba(720) opravljanje dejavnosti(717) naročilo male vrednosti(698) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(628) ekonomsko najugodnejša ponudba(624) pravica do pravnega varstva(600) poslovna skrivnost(527) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(522) načelo transparentnosti javnega naročanj...(444) predlog za zavrnitev vseh ponudb(441) javni podatki(437) oddaja po sklopih(387) zadržanje postopka javnega naročanja(374) razdelitev na sklope(368) umik zahtevka(352) interes za dodelitev javnega naročila(351) načelo sorazmernosti(344)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2307) Ustavitev(242) Zavrnitev(2318) Zavrženje(457)

Vrsta naročila

Blago(1077) Dobava blaga(67) Gradnje(1078) n/a(18) Ostalo(2042) Storitve(1142)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1114) dr. Aleksij Mužina(337) Franci Kodela(325) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(704) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(788) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(591) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(592) Vesna Cukrov(417) Vida Kostanjevec(1686)