EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 206
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5141)
Naslov Institut Datum odločitve
018-001/2018 Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca oddaja po sklopih - pogajanja - zahteva za povrnitev stroškov - aktivna legitimacija - nastanek škode - vložitev pritožbe - ekonomsko najugodnejša ponudba - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba 12.1.2018
018-248/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - pogajanja - zahteva za povrnitev stroškov - javni podatki - vnaprej določene zahteve - ekonomsko najugodnejša ponudba - pregled ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - odprava kršitve 10.1.2018
018-254/2017 Energetika Ljubljana, d.o.o. naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - ocenjevanje ponudb - popolna ponudba - izjasnitev izbranega ponudnika - višina takse 5.1.2018
018-267/2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana naročilo male vrednosti - razdelitev na sklope - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 4.1.2018
018-235/2017 Snaga, d.o.o. pogajanja - utemeljitev uporabe postopka - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - obdobje mirovanja - zahteva za povrnitev stroškov - izjasnitev izbranega ponudnika - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - naročilo male vrednosti - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - aktivna legitimacija - predložitev dokazov - zahtevek za vrnitev takse - potrdilo o plačilu takse 4.1.2018
018-253/2017 DSO Ljubljana-Bežigrad naročilo male vrednosti - razdelitev na sklope - razpisna dokumentacija - pravočasna ponudba - pregled ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb 3.1.2018
018-246/2017 Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije podizvajalci - opredelitev do navedb naročnika - potrdilo o plačilu takse - predložitev dokazov - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - vpogled v ponudbe - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 28.12.2017
018-220/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pregled ponudb - vpogled v ponudbe - podizvajalci - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika 22.12.2017
018-241/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - nesprejemljiva ponudba - preseganje zagotovljenih sredstev - pravica do pravnega varstva - pravnomočnost odločitve - tehnične specifikacije 22.12.2017
018-262/2017 DRI upravljanje investicij, d.o.o. umik zahtevka - zahtevek za vrnitev takse 21.12.2017
018-250/2017 Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predložitev dokazov - nastanek škode 19.12.2017
018-230/2017 Komunalno podjetje Velenje zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - oddaja po sklopih - tehnične specifikacije - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 19.12.2017
018-251/2017 Univerza v Mariboru aktivna legitimacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo - postopek o prekršku - višina takse 18.12.2017
018-226/2017 Elektro Ljubljana, d. d. odprava kršitve - priznanje sposobnosti - načelo sorazmernosti - nastanek škode - rok za sprejem odločitve - poslovna skrivnost 15.12.2017
018-236/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste podizvajalci - pregled ponudb - zahteva za povrnitev stroškov - stroški odvetniških storitev 14.12.2017
018-231/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - vpogled v ponudbe - pravica do pravnega varstva - poslovna skrivnost - nesprejemljiva ponudba - pogajanja - razpisna dokumentacija - aktivna legitimacija - predložitev dokazov - popolna ponudba - zahteva za povrnitev stroškov - pregled ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - ocenjevanje ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - neobičajno nizka ponudba - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 14.12.2017
018-222/2017 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - nastanek škode - aktivna legitimacija - zagovornik javnega interesa - interes za dodelitev javnega naročila - potrdilo o plačilu takse - priznanje sposobnosti - pravnomočnost odločitve - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - pravočasna ponudba - popolna ponudba - razpisna dokumentacija - višina takse 13.12.2017
018-234/2017 Občina Bohinj zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - načelo enakopravne obravnave ponudnikov 12.12.2017
018-237/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - višina takse 8.12.2017
018-238/2017 Pošta Slovenije, d. o. o. pogajanja - podizvajalci - izjasnitev izbranega ponudnika - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 8.12.2017
018-229/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - predložitev dokazov - podizvajalci - načelo transparentnosti javnega naročanja - ocenjevanje ponudb 6.12.2017
018-233/2017 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - podizvajalci - izjasnitev izbranega ponudnika - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - vpogled v ponudbe - pregled ponudb - načelo hitrosti in učinkovitosti 6.12.2017
018-217/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - preseganje zagotovljenih sredstev - pravica do pravnega varstva - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - ekonomski interesi - naročilo male vrednosti - pogajanja - načelo transparentnosti javnega naročanja - predložitev dokazov - predlog za zavrnitev vseh ponudb 5.12.2017
018-214/2017 Občina Jesenice ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - javni podatki - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - vnaprej določene zahteve - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - opredeljena navedba stroškov - potrdilo o plačilu takse 5.12.2017
018-249/2017 Vodovod Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - vpogled v ponudbe - pravnomočnost odločitve - vložitev pritožbe - višina takse - opredeljena navedba stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev - sestavine pritožbe 5.12.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 206 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2018(6) 2017(274) 2016(268) 2015(292)
2014(319) 2013(480) 2012(460) 2011(469)
2010(382) 2009(329) 2008(230) 2007(324)
2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(97) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(6) predlog za zavrnitev vseh ponudb(31)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(108) pritožba(736) zahtevek za revizijo(4839)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(128) ZPVPJN(2279) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2476) ZJN-3(278) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(2) Konkurenčni dialog(28) Konkurenčni postopek s pogajanji(2) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(1) Odprti postopek(1994) Omejeni(20) Ostalo(2312) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(165) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(11) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(1) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(4) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(18) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4329) zahteva za povrnitev stroškov(3330) pregled ponudb(2465) popolna ponudba(2338) ocenjevanje ponudb(2252) predložitev dokazov(2226) vpogled v ponudbe(2049) pravočasna ponudba(1825) tehnične specifikacije(1599) aktivna legitimacija(1438) priznanje sposobnosti(1395) nepravilna ponudba(1316) podizvajalci(1165) opredelitev do navedb naročnika(1090) nastanek škode(1070) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(951) višina takse(947) potrdilo o plačilu takse(862) pravnomočnost odločitve(860) pogajanja(826) vložitev pritožbe(810) formalno nepopolna ponudba(755) neprimerna ponudba(717) rok za vložitev zahtevka za revizijo(715) opravljanje dejavnosti(673) naročilo male vrednosti(630) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(622) ekonomsko najugodnejša ponudba(589) pravica do pravnega varstva(578) poslovna skrivnost(509) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(507) predlog za zavrnitev vseh ponudb(413) javni podatki(411) načelo transparentnosti javnega naročanj...(404) oddaja po sklopih(380) zadržanje postopka javnega naročanja(367) razdelitev na sklope(349) interes za dodelitev javnega naročila(330) umik zahtevka(326) načelo sorazmernosti(321)

Vrsta odločitve

postopek - ustavi(224) predlog - ugodi(63) predlog - zavrne(172) predlog - zavrže(41) pritožba - odstop(1) pritožba - ugodi(362) pritožba - zavrne(196) pritožba - zavrže(70) vloga - zavrže(17) Zahtevek - ugodi(1) zahtevek - ugodi(1803) zahtevek - zavrne(1864) zahtevek - zavrže(325)

Vrsta naročila

Blago(891) Dobava blaga(67) Glavna lokacija ali mesto gradnje: Draže...(1) Gradnje(975) n/a(18) Ostalo(2312) Storitve(971)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(999) dr. Aleksij Mužina(337) Franci Kodela(337) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(598) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(677) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(485) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(480) Vesna Cukrov(413) Vida Kostanjevec(1686)