EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 208
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5191)
Naslov Institut Datum odločitve
018-021/2018 Vodovod sistema B, d.o.o. pravno varstvo javnega interesa - zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - strokovno mnenje - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - tehnične specifikacije - izvedensko mnenje - neodvisni strokovnjak - podizvajalci - načelo sorazmernosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - ekonomsko najugodnejša ponudba - opredelitev do navedb naročnika 12.3.2018
018-038/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - podizvajalci - pravočasna ponudba - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - formalno nepopolna ponudba - predložitev dokazov - višina takse 12.3.2018
018-268/2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana odprava kršitve - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - pregled ponudb - javni podatki - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - opravljanje dejavnosti - nepravilna ponudba - podizvajalci - načelo javnosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo sorazmernosti - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 9.3.2018
018-029/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - aktivna legitimacija - opravljanje dejavnosti - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - podizvajalci 8.3.2018
018-019/2018 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - preseganje zagotovljenih sredstev - vpogled v ponudbe - načelo transparentnosti javnega naročanja - popolna ponudba - pregled ponudb - aktivna legitimacija - rok za sprejem odločitve - interes za dodelitev javnega naročila - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - pravočasna ponudba - tehnične specifikacije - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - razpisna dokumentacija 6.3.2018
018-032/2018 Onkološki inštitut Ljubljana odprava kršitve - tehnične specifikacije - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - umik zahtevka - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov - neodvisni strokovnjak - strokovno mnenje - zahteva za povrnitev stroškov 5.3.2018
018-008/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - javni podatki - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - ocenjevanje ponudb 1.3.2018
018-039/2018 Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - vložitev pritožbe - rok za vložitev zahtevka za revizijo - predlog za začetek revizijskega postopka - naročilo male vrednosti - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - obvezne sestavine zahtevka za revizijo 1.3.2018
018-036/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predlog za začetek revizijskega postopka - vpogled v ponudbe - aktivna legitimacija - vložitev pritožbe - molk naročnika 27.2.2018
018-025/2018 Fraport Slovenija, d.o.o. razpisna dokumentacija - potrdilo o plačilu takse - vložitev pritožbe - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - strokovno mnenje - odprava kršitve - opredeljena navedba stroškov - sestavine pritožbe - stroški odvetniških storitev 27.2.2018
018-011/2018 Elektro Maribor, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - pravica do pravnega varstva - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - načelo sorazmernosti - razpisna dokumentacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - stroški odvetniških storitev 26.2.2018
018-023/2018 Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca oddaja po sklopih - pogajanja - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - vložitev pritožbe - tehnične specifikacije - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - napačen pravni pouk - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo hitrosti in učinkovitosti - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb 26.2.2018
018-033/2018 Občina Škofja Loka odprava kršitve - pogajanja - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 23.2.2018
018-037/2018 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 23.2.2018
018-269/2017 Mestna občina Ptuj zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - vložitev pritožbe - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - vpogled v ponudbe 22.2.2018
018-020/2018 Občina Logatec zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - odprava kršitve - ocenjevanje ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - pravočasna ponudba - nepravilna ponudba - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - javni podatki - vpogled v ponudbe 22.2.2018
018-010/2018 Snaga, d.o.o. pogajanja - naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - izjasnitev izbranega ponudnika - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - razpisna dokumentacija - zahtevek za vrnitev takse - potrdilo o plačilu takse 22.2.2018
018-027/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba - priznanje sposobnosti - pravica do pravnega varstva - razpisna dokumentacija - aktivna legitimacija - nastanek škode - opredelitev do navedb naročnika - zagovornik javnega interesa - interes za dodelitev javnega naročila - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - višina takse 21.2.2018
018-018/2018 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo pravočasna ponudba - podizvajalci - predložitev dokazov - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - opredeljena navedba stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 20.2.2018
018-021/2018 VODOVOD SISTEMA B d.o.o pravno varstvo javnega interesa - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - tehnične specifikacije - naročilo male vrednosti - pravočasna ponudba - rok za vložitev zahtevka za revizijo - vložitev pritožbe - priznanje sposobnosti - pravica do pravnega varstva - obvestilo o dodatnih informacijah - ekonomsko najugodnejša ponudba 19.2.2018
018-015/2018 Osnovno zdravstvo Gorenjske zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pogajanja - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - nastanek škode - razpisna dokumentacija - pravica do pravnega varstva - interes za dodelitev javnega naročila - tehnične specifikacije 16.2.2018
018-016/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - pravočasna ponudba 14.2.2018
018-263/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - višina takse - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - vpogled v ponudbe - podizvajalci 13.2.2018
018-013/2018 Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zahteva za povrnitev stroškov - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - razdelitev na sklope - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - opredelitev do navedb naročnika - predlog za zavrnitev vseh ponudb - rok za sprejem odločitve - načelo transparentnosti javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - postopek o prekršku 12.2.2018
018-009/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo pogajanja - ocenjevanje ponudb - pravnomočnost odločitve - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - višina takse - poslovna skrivnost - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 9.2.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 208 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2018(55) 2017(275) 2016(268) 2015(292)
2014(319) 2013(480) 2012(460) 2011(469)
2010(382) 2009(329) 2008(230) 2007(324)
2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(97) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(7) predlog za zavrnitev vseh ponudb(32)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(108) pritožba(743) zahtevek za revizijo(4887)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(128) ZPVPJN(2329) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2480) ZJN-3(319) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(2) Konkurenčni dialog(30) Konkurenčni postopek s pogajanji(3) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(2) Odprti postopek(2016) Omejeni(20) Ostalo(2313) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(165) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(14) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(1) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(5) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(18) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4366) zahteva za povrnitev stroškov(3366) pregled ponudb(2489) popolna ponudba(2343) ocenjevanje ponudb(2272) predložitev dokazov(2247) vpogled v ponudbe(2068) pravočasna ponudba(1854) tehnične specifikacije(1630) aktivna legitimacija(1451) priznanje sposobnosti(1406) nepravilna ponudba(1318) podizvajalci(1179) opredelitev do navedb naročnika(1119) nastanek škode(1082) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(974) višina takse(954) potrdilo o plačilu takse(870) pravnomočnost odločitve(867) pogajanja(839) vložitev pritožbe(818) formalno nepopolna ponudba(756) rok za vložitev zahtevka za revizijo(719) neprimerna ponudba(718) opravljanje dejavnosti(685) naročilo male vrednosti(649) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(623) ekonomsko najugodnejša ponudba(598) pravica do pravnega varstva(587) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(513) poslovna skrivnost(512) predlog za zavrnitev vseh ponudb(419) načelo transparentnosti javnega naročanj...(416) javni podatki(415) oddaja po sklopih(382) zadržanje postopka javnega naročanja(368) razdelitev na sklope(353) interes za dodelitev javnega naročila(341) umik zahtevka(333) načelo sorazmernosti(332)

Vrsta odločitve

postopek - ustavi(228) predlog - ugodi(63) predlog - zavrne(173) predlog - zavrže(41) pritožba - odstop(1) pritožba - ugodi(366) pritožba - zavrne(198) pritožba - zavrže(71) vloga - zavrže(17) Zahtevek - ugodi(1) zahtevek - ugodi(1821) zahtevek - zavrne(1883) zahtevek - zavrže(326)

Vrsta naročila

Blago(909) Dobava blaga(67) Glavna lokacija ali mesto gradnje: Draže...(1) Gradnje(986) n/a(18) Ostalo(2313) Storitve(991)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1030) dr. Aleksij Mužina(337) Franci Kodela(337) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(625) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(706) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(515) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(513) Vesna Cukrov(415) Vida Kostanjevec(1686)