EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 223
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5572)
Naslov Institut Datum odločitve
018-152/2019 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. strokovno mnenje - predujem - neodvisni strokovnjak - izvedensko mnenje 5.11.2019
018-169/2019 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije pravno varstvo javnega interesa - zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - izjasnitev izbranega ponudnika - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - načelo hitrosti in učinkovitosti 30.10.2019
018-157/2019 PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o priznanje sposobnosti - pogajanja - podizvajalci - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - tehnične specifikacije - pravnomočnost odločitve - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 29.10.2019
018-171/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana razdelitev na sklope - tehnične specifikacije - zahteva za povrnitev stroškov - oddaja po sklopih - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 29.10.2019
018-179/2019 Dom upokojencev Ptuj zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predlog za zavrnitev vseh ponudb - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - pravnomočnost odločitve - načelo zakonitosti 25.10.2019
018-173/2019 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - načelo kontradiktornosti - aktivna legitimacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - tehnične specifikacije - vpogled v ponudbe - preseganje zagotovljenih sredstev 24.10.2019
018-172/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo razpisna dokumentacija - podizvajalci - pregled ponudb - pravočasna ponudba - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - opravljanje dejavnosti 23.10.2019
018-160/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - aktivna legitimacija - nastanek škode - opredelitev do navedb naročnika - podizvajalci 23.10.2019
018-118/2019 Elektro Ljubljana, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predujem - tehnične specifikacije - višina takse - strokovno mnenje - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - ekonomsko najugodnejša ponudba - predlog za zavrnitev vseh ponudb - ugotavljanje dejstev - pravnomočnost odločitve - opredeljena navedba stroškov 22.10.2019
018-168/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje naročilo male vrednosti - obvestilo o dodatnih informacijah - odprava kršitve - razpisna dokumentacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo - tehnične specifikacije - neprimerna ponudba - pravica do pravnega varstva - zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba 22.10.2019
018-150/2019 Elektro Celje, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - razdelitev na sklope - tehnične specifikacije - pregled ponudb - pravnomočnost odločitve - predložitev dokazov - pravočasna ponudba 22.10.2019
018-163/2019 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. razpisna dokumentacija - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - razdelitev na sklope - tehnične specifikacije - umik zahtevka - predložitev dokazov - opravljanje dejavnosti - odprava kršitve - pravnomočnost odločitve - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 22.10.2019
018-177/2019 Občina Črenšovci zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - potrdilo o plačilu takse - rok za vložitev zahtevka za revizijo - ekonomsko najugodnejša ponudba - aktivna legitimacija - predlog za začetek revizijskega postopka - naročilo male vrednosti - ocenjevanje ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - načelo transparentnosti javnega naročanja 18.10.2019
018-164/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opravljanje dejavnosti - razdelitev na sklope - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - nastanek škode - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - interes za dodelitev javnega naročila - vnaprej določene zahteve - načelo transparentnosti javnega naročanja - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - vpogled v ponudbe - oddaja po sklopih - zahteva za povrnitev stroškov - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 17.10.2019
018-169/2019 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije pravno varstvo javnega interesa - razpisna dokumentacija - izjasnitev izbranega ponudnika - zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - stroški odvetniških storitev 16.10.2019
018-176/2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 11.10.2019
018-174/2019 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. naročilo male vrednosti - vložitev pritožbe - rok za vložitev zahtevka za revizijo - razpisna dokumentacija - obvestilo o dodatnih informacijah - zahteva za povrnitev stroškov 11.10.2019
018-167/2019 Dravske elektrarne Maribor d.o.o. pogajanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - umik zahtevka 11.10.2019
018-165/2019 SŽ - Infrastruktura, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - vnaprej določene zahteve - vpogled v ponudbe - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb 10.10.2019
018-151/2019 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije pravočasna ponudba - tehnične specifikacije - pogajanja - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - nastanek škode - ocenjevanje ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - ekonomsko najugodnejša ponudba - pregled ponudb - zahteva za povrnitev stroškov 9.10.2019
018-117/2019 Sodo d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - ekonomsko najugodnejša ponudba - vpogled v ponudbe - podizvajalci - tehnične specifikacije - poslovna skrivnost - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - predložitev dokazov 7.10.2019
018-140/2019 Komunala Metlika d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - podizvajalci - priznanje sposobnosti - pravočasna ponudba - razdelitev na sklope - opravljanje dejavnosti - rok za vložitev zahtevka za revizijo 1.10.2019
018-149/2019 Lekarniška zbornica Slovenije razpisna dokumentacija - umik zahtevka 30.9.2019
018-148/2019 Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor naročilo male vrednosti - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo sorazmernosti - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - pravočasna ponudba - predlog za zavrnitev vseh ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 26.9.2019
018-154/2019 Javni holding Ljubljana, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - predložitev dokazov - pravnomočnost odločitve - opredelitev do navedb naročnika - izjasnitev izbranega ponudnika - molk naročnika - aktivna legitimacija - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - vpogled v ponudbe - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - opredeljena navedba stroškov 26.9.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 223 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(206) 2018(228) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(101) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(9) predlog za zavrnitev vseh ponudb(36)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(131) pritožba(766) zahtevek za revizijo(5248)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(131) ZPVPJN(2707) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2493) ZJN-3(660) ZJNPOV(3) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(8) Konkurenčni dialog(34) Konkurenčni postopek s pogajanji(11) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(5) Odprti postopek(2346) Omejeni(20) Omejeni postopek(1) Ostalo(2049) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(178) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(23) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(5) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(21) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4597) zahteva za povrnitev stroškov(3618) pregled ponudb(2684) ocenjevanje ponudb(2453) predložitev dokazov(2436) popolna ponudba(2376) vpogled v ponudbe(2189) pravočasna ponudba(1958) tehnične specifikacije(1852) aktivna legitimacija(1529) priznanje sposobnosti(1491) nepravilna ponudba(1344) opredelitev do navedb naročnika(1299) podizvajalci(1289) nastanek škode(1145) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1114) višina takse(981) pravnomočnost odločitve(954) pogajanja(920) potrdilo o plačilu takse(906) vložitev pritožbe(849) naročilo male vrednosti(786) rok za vložitev zahtevka za revizijo(765) opravljanje dejavnosti(765) formalno nepopolna ponudba(760) neprimerna ponudba(728) ekonomsko najugodnejša ponudba(672) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(635) pravica do pravnega varstva(618) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(549) poslovna skrivnost(545) načelo transparentnosti javnega naročanj...(497) predlog za zavrnitev vseh ponudb(482) javni podatki(465) preseganje zagotovljenih sredstev(403) oddaja po sklopih(400) zadržanje postopka javnega naročanja(400) razdelitev na sklope(395) umik zahtevka(379) interes za dodelitev javnega naročila(371)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2396) Ustavitev(260) Zavrnitev(2450) Zavrženje(465)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(2) Blago(1187) Dobava blaga(67) Gradnje(1131) n/a(18) Ostalo(2049) Storitve(1221)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1171) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(153) Franci Kodela(331) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(855) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(882) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(554) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(741) Samo Červek(431) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(741) Vesna Cukrov(430) Vida Kostanjevec(1686)