EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 219
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5465)
Naslov Institut Datum odločitve
018-074/2019 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - podizvajalci - priznanje sposobnosti - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - tehnične specifikacije - pogajanja 19.6.2019
018-078/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana naročilo male vrednosti - razdelitev na sklope - pravnomočnost odločitve - stroški odvetniških storitev - sestavine pritožbe 13.6.2019
018-079/2019 Splošna bolnišnica Izola vložitev pritožbe - razpisna dokumentacija - pooblastilo za vložitev - aktivna legitimacija - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - interes za dodelitev javnega naročila - potrdilo o plačilu takse 13.6.2019
018-081/2019 Splošna bolnišnica Celje zadržanje postopka javnega naročanja - naročilo male vrednosti - pravnomočnost odločitve - popolna ponudba - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb 13.6.2019
018-077/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - preseganje zagotovljenih sredstev - umik zahtevka 11.6.2019
018-055/2019 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. javni podatki - zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - vpogled v ponudbe - poslovna skrivnost - priznanje sposobnosti - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - pravočasna ponudba - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - ekonomsko najugodnejša ponudba - predložitev dokazov - neobičajno nizka ponudba - zaupnost podatkov - nastanek škode - pravica do pravnega varstva 11.6.2019
018-066/2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d ekonomsko najugodnejša ponudba - nepravilna ponudba - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov - vpogled v ponudbe - podizvajalci - opredelitev do navedb naročnika - načelo transparentnosti javnega naročanja - pregled ponudb - pogajanja - pravnomočnost odločitve - načelo hitrosti in učinkovitosti - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 10.6.2019
018-057/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - priznanje sposobnosti - zagovornik javnega interesa - opredelitev do navedb naročnika - pravica do pravnega varstva - pravočasna ponudba - pravnomočnost odločitve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - rok za vložitev zahtevka za revizijo 10.6.2019
018-050/2019 epublika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog za zavrnitev vseh ponudb - naročilo male vrednosti - preseganje zagotovljenih sredstev - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb 5.6.2019
018-049/2019 Javno podjetje Komunala Črnomelj zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - popolna ponudba - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - višina takse - naročilo male vrednosti 5.6.2019
018-063/2019 Osnovna šola Jurija Vege razdelitev na sklope - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - načelo javnosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - pogajanja - opravljanje dejavnosti - vpogled v ponudbe - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 4.6.2019
018-067/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo naročilo male vrednosti - nesprejemljiva ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - rok za vložitev zahtevka za revizijo 4.6.2019
018-056/2019 Občina Radovljica zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - preseganje zagotovljenih sredstev - pravnomočnost odločitve - obdobje mirovanja - pregled ponudb - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - opredelitev do navedb naročnika - meje odločanja - pravno varstvo javnega interesa - rok za sprejem odločitve - priznanje sposobnosti - rok za vložitev zahtevka za revizijo 3.6.2019
018-032/2019 Občina Luče zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - aktivna legitimacija - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - načelo javnosti - predložitev dokazov - javni podatki 31.5.2019
018-062/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predlog za zavrnitev vseh ponudb - tehnične specifikacije - aktivna legitimacija - nastanek škode - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - popolna ponudba - pravnomočnost odločitve 31.5.2019
018-074/2019 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zadržanje postopka javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb 30.5.2019
018-058/2019 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - pregled ponudb - tehnične specifikacije - načelo sorazmernosti - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - obvestilo o dodatnih informacijah - pravočasna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - vpogled v ponudbe - načelo transparentnosti javnega naročanja - razpisna dokumentacija - opravljanje dejavnosti 30.5.2019
018-070/2019 Pošta Slovenije Maribor, d.o.o pravočasna ponudba - pogajanja - razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - interes za dodelitev javnega naročila - naročilo male vrednosti - pregled ponudb - nastanek škode - aktivna legitimacija - vložitev pritožbe - vpogled v ponudbe - pravica do pravnega varstva 29.5.2019
018-072/2019 Splošna bolnišnica Izola zadržanje postopka javnega naročanja - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - tehnične specifikacije - ugotavljanje dejstev - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - aktivna legitimacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo 28.5.2019
018-051/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana vpogled v ponudbe - ekonomsko najugodnejša ponudba - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - poslovna skrivnost - podizvajalci - predložitev dokazov - opravljanje dejavnosti - nastanek škode - zahteva za povrnitev stroškov - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - rok za vložitev zahtevka za revizijo - višina takse 27.5.2019
018-047/2019 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo naročilo male vrednosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - vpogled v ponudbe 27.5.2019
018-068/2019 Premogovnik Velenje, d.o.o. naročilo male vrednosti - umik zahtevka 24.5.2019
018-031/2019 Univerzitetni klinični center Maribor odprava kršitve - razpisna dokumentacija - dostop do informacij javnega značaja - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - načelo sorazmernosti - nastanek škode - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov 22.5.2019
018-071/2019 Radiotelevizija Slovenija javni zavod naročilo male vrednosti - umik zahtevka 20.5.2019
018-039/2019 Zdravstveni dom Ljubljana ekonomsko najugodnejša ponudba - opravljanje dejavnosti - ekonomski interesi - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 20.5.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 219 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(99) 2018(228) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(101) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(9) predlog za zavrnitev vseh ponudb(36)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(124) pritožba(760) zahtevek za revizijo(5147)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(130) ZPVPJN(2601) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2493) ZJN-3(554) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(7) Konkurenčni dialog(34) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(5) Odprti postopek(2304) Omejeni(20) Omejeni postopek(1) Ostalo(2045) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(177) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(23) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(5) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(18) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4524) zahteva za povrnitev stroškov(3552) pregled ponudb(2623) ocenjevanje ponudb(2400) predložitev dokazov(2380) popolna ponudba(2366) vpogled v ponudbe(2149) pravočasna ponudba(1931) tehnične specifikacije(1781) aktivna legitimacija(1511) priznanje sposobnosti(1464) nepravilna ponudba(1336) opredelitev do navedb naročnika(1252) podizvajalci(1251) nastanek škode(1130) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1084) višina takse(975) pravnomočnost odločitve(928) potrdilo o plačilu takse(900) pogajanja(895) vložitev pritožbe(841) formalno nepopolna ponudba(759) rok za vložitev zahtevka za revizijo(753) opravljanje dejavnosti(748) naročilo male vrednosti(739) neprimerna ponudba(723) ekonomsko najugodnejša ponudba(649) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(631) pravica do pravnega varstva(610) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(541) poslovna skrivnost(537) načelo transparentnosti javnega naročanj...(477) predlog za zavrnitev vseh ponudb(465) javni podatki(453) oddaja po sklopih(394) zadržanje postopka javnega naročanja(389) razdelitev na sklope(383) preseganje zagotovljenih sredstev(373) umik zahtevka(372) interes za dodelitev javnega naročila(367)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2356) Ustavitev(254) Zavrnitev(2393) Zavrženje(461)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(1) Blago(1142) Dobava blaga(67) Gradnje(1106) n/a(18) Ostalo(2045) Storitve(1188)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1171) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(84) Franci Kodela(329) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(794) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(848) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(680) Samo Červek(364) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(679) Vesna Cukrov(425) Vida Kostanjevec(1686)