EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 221
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5506)
Naslov Institut Datum odločitve
018-109/2019 Splošna bolnišnica Celje odprava kršitve - razdelitev na sklope - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - neobičajno nizka ponudba - pogajanja - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - vpogled v ponudbe - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - zagovornik javnega interesa - zahteva za povrnitev stroškov 9.8.2019
018-108/2019 Občina Ankaran naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - popolna ponudba - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - odprava kršitve - vložitev pritožbe - tehnične specifikacije - ekonomsko najugodnejša ponudba - vpogled v ponudbe - ocenjevanje ponudb - oddaja po sklopih - pregled ponudb - obvestilo o dodatnih informacijah - predložitev dokazov - načelo transparentnosti javnega naročanja - pogajanja 6.8.2019
018-111/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predlog za zavrnitev vseh ponudb - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - vpogled v ponudbe - dostop do informacij javnega značaja - pravnomočnost odločitve - razpisna dokumentacija - zaupnost podatkov - pravica do pravnega varstva - načelo transparentnosti javnega naročanja - predložitev dokazov - predlog za začetek revizijskega postopka 2.8.2019
018-092/2019 ELES, d.o.o pogajanja - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - popolna ponudba - formalno nepopolna ponudba - predložitev dokazov - zadržanje postopka javnega naročanja - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - podizvajalci 1.8.2019
018-114/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb 31.7.2019
018-115/2019 Komunala Slovenska Bistrica podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - pogajanja - opredeljena navedba stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 30.7.2019
018-110/2019 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - pogajanja - razpisna dokumentacija - podizvajalci - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov 30.7.2019
018-099/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana tehnične specifikacije - neobičajno nizka ponudba - aktivna legitimacija - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - neprimerna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 30.7.2019
018-220/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - predujem - pregled ponudb - izvedensko mnenje - neodvisni strokovnjak - strokovno mnenje - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - aktivna legitimacija - tehnične specifikacije - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - nastanek škode 30.7.2019
018-107/2019 Občina Logatec popolna ponudba - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - podizvajalci - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - ugotavljanje dejstev - tehnične specifikacije - nepravilna ponudba - pravočasna ponudba - zahteva za povrnitev stroškov - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 29.7.2019
018-105/2019 Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. pravno varstvo javnega interesa - zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - potrdilo o plačilu takse - rok za vložitev zahtevka za revizijo - vložitev pritožbe - predložitev dokazov - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - višina takse - pravnomočnost odločitve 23.7.2019
018-098/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - pogajanja - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja - javni podatki - kalkulacija ponudbene cene - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev 22.7.2019
018-105/2019 Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. pravno varstvo javnega interesa - zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - oddaja po sklopih - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - pogajanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - nastanek škode - nepravilna ponudba 22.7.2019
018-102/2019 Občina Ivančna Gorica zahteva za povrnitev stroškov - ocenjevanje ponudb - pravnomočnost odločitve - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - ekonomsko najugodnejša ponudba - rok za vložitev zahtevka za revizijo - predlog za zavrnitev vseh ponudb - tehnične specifikacije - pogajanja - načelo transparentnosti javnega naročanja 19.7.2019
018-093/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - tehnične specifikacije - zahteva za povrnitev stroškov - vpogled v ponudbe - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - razpisna dokumentacija - zahtevek za vrnitev takse - potrdilo o plačilu takse 18.7.2019
018-100/2019 Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - načelo enakopravne obravnave ponudnikov 17.7.2019
018-104/2019 Mestna občina Ptuj zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - podizvajalci - ekonomsko najugodnejša ponudba - naročilo male vrednosti - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - načelo sorazmernosti - tehnične specifikacije 17.7.2019
018-089/2019 Dars, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - pregled ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - molk naročnika - predlog za začetek revizijskega postopka - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov 16.7.2019
018-086/2019 Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - podizvajalci 15.7.2019
018-091/2019 Občina Domžale zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - ocenjevanje ponudb - opredelitev do navedb naročnika - pravočasna ponudba - napoved pogajanj - pogajanja - pravnomočnost odločitve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - odprava kršitve - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - pregled ponudb - aktivna legitimacija - nastanek škode - vnaprej določene zahteve - podizvajalci 15.7.2019
018-90/2019 Pošta Slovenije, d. o. o. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb 15.7.2019
018-112/2019 DARS, d.d. zadržanje postopka javnega naročanja - žreb - ocenjevanje ponudb - odprava kršitve - pregled ponudb - pravnomočnost odločitve - pogajanja - naročilo male vrednosti - nastanek škode - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb 12.7.2019
018-106/2019 Okrožno sodišče v Krškem naročilo male vrednosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - vpogled v ponudbe - poslovna skrivnost - javni podatki - načelo javnosti - pravica do pravnega varstva - razpisna dokumentacija - podizvajalci - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - pregled ponudb - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 12.7.2019
018-103/2019 Okrožno sodišče v Novem mestu naročilo male vrednosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - vpogled v ponudbe - poslovna skrivnost - javni podatki - načelo javnosti - pravica do pravnega varstva - razpisna dokumentacija - podizvajalci - opravljanje dejavnosti - preseganje zagotovljenih sredstev - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - pregled ponudb - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 12.7.2019
018-085/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor opravljanje dejavnosti - razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - pravnomočnost odločitve - načelo kontradiktornosti - ugotavljanje dejstev - pravica do pravnega varstva - načelo transparentnosti javnega naročanja - predložitev dokazov - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 12.7.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 221 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(140) 2018(228) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(101) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(9) predlog za zavrnitev vseh ponudb(36)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(125) pritožba(763) zahtevek za revizijo(5186)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(130) ZPVPJN(2642) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2492) ZJN-3(596) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(7) Konkurenčni dialog(34) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(5) Odprti postopek(2318) Omejeni(20) Omejeni postopek(1) Ostalo(2048) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(177) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(23) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(5) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(19) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4550) zahteva za povrnitev stroškov(3576) pregled ponudb(2647) ocenjevanje ponudb(2419) predložitev dokazov(2405) popolna ponudba(2370) vpogled v ponudbe(2166) pravočasna ponudba(1938) tehnične specifikacije(1809) aktivna legitimacija(1520) priznanje sposobnosti(1472) nepravilna ponudba(1340) opredelitev do navedb naročnika(1268) podizvajalci(1264) nastanek škode(1136) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1099) višina takse(977) pravnomočnost odločitve(935) pogajanja(907) potrdilo o plačilu takse(903) vložitev pritožbe(845) formalno nepopolna ponudba(760) naročilo male vrednosti(760) opravljanje dejavnosti(758) rok za vložitev zahtevka za revizijo(756) neprimerna ponudba(725) ekonomsko najugodnejša ponudba(658) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(632) pravica do pravnega varstva(614) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(543) poslovna skrivnost(539) načelo transparentnosti javnega naročanj...(486) predlog za zavrnitev vseh ponudb(469) javni podatki(458) oddaja po sklopih(396) zadržanje postopka javnega naročanja(393) preseganje zagotovljenih sredstev(384) razdelitev na sklope(384) umik zahtevka(373) interes za dodelitev javnega naročila(368)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2371) Ustavitev(255) Zavrnitev(2417) Zavrženje(462)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(1) Blago(1157) Dobava blaga(67) Gradnje(1115) n/a(18) Ostalo(2048) Storitve(1202)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1171) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(108) Franci Kodela(330) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(819) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(861) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(704) Samo Červek(387) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(706) Vesna Cukrov(427) Vida Kostanjevec(1686)