EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 210
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5247)
Naslov Institut Datum odločitve
018-080/2018 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko naročilo male vrednosti - opravljanje dejavnosti - pravica do pravnega varstva - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - razdelitev na sklope - razpisna dokumentacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - pravnomočnost odločitve - podizvajalci - priznanje sposobnosti - vpogled v ponudbe - načelo transparentnosti javnega naročanja 15.6.2018
018-073/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - ekonomsko najugodnejša ponudba - podizvajalci - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - pravnomočnost odločitve 15.6.2018
018-087/2018 DARS d.d., zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - načelo hitrosti in učinkovitosti 14.6.2018
018-070/2018 Javno podjetje Prlekija, d.o.o. naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb 13.6.2018
018-083/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - javni podatki - vpogled v ponudbe - ugotavljanje dejstev - poslovna skrivnost - izjasnitev izbranega ponudnika - višina takse 12.6.2018
018-074/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naročilo male vrednosti - kalkulacija ponudbene cene - vpogled v ponudbe - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - pregled ponudb - predložitev dokazov - ocenjevanje ponudb - potrdilo o plačilu takse - zahteva za povrnitev stroškov 11.6.2018
018-081/2018 Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pogajanja - naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - obdobje mirovanja - razpisna dokumentacija - vložitev pritožbe - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - pregled ponudb - pravnomočnost odločitve - aktivna legitimacija - postopek o prekršku - odprava kršitve - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - ocenjevanje ponudb - opredeljena navedba stroškov - sestavine pritožbe - stroški odvetniških storitev 7.6.2018
018-089/2018 Mestna občina Ljubljana pravočasna ponudba - pogajanja - preseganje zagotovljenih sredstev - zahteva za povrnitev stroškov - zahtevek za vrnitev takse - predlog za zavrnitev vseh ponudb - načelo transparentnosti javnega naročanja 6.6.2018
018-066/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve zahteva za povrnitev stroškov - popolna ponudba - preseganje zagotovljenih sredstev - preseganje ocenjenih sredstev - pregled ponudb - nesprejemljiva ponudba - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - vložitev pritožbe - priznanje sposobnosti - rok za vložitev zahtevka za revizijo - pravnomočnost odločitve - predlog za zavrnitev vseh ponudb - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - formalno nepopolna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pogajanja - aktivna legitimacija - omejitev zahtevkov za revizijo zaradi iste kršitve - nepravilna ponudba - nastanek škode - pritožba zoper odločitev naročnika o stroških - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - poslovna skrivnost - načelo transparentnosti javnega naročanja 5.6.2018
018-065/2018 Elektro Ljubljana, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - pogajanja - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - priznanje sposobnosti - pregled ponudb - postopek o prekršku - popolna ponudba - nastanek škode - javni podatki - zaupnost podatkov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - načelo transparentnosti javnega naročanja 5.6.2018
018-072/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo vpogled v ponudbe - podizvajalci - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - javni podatki - zahteva za povrnitev stroškov - priznanje sposobnosti - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - višina takse 4.6.2018
018-079/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo vpogled v ponudbe - odprava kršitve - naročilo male vrednosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - javni podatki - poslovna skrivnost - pravica do pravnega varstva - predložitev dokazov - pregled ponudb - zahteva za povrnitev stroškov - ocenjevanje ponudb - načelo transparentnosti javnega naročanja - nastanek škode - zaupnost podatkov 4.6.2018
018-077/2018 Splošna bolnišnica Novo mesto zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - tehnične specifikacije - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predložitev dokazov - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - ugotavljanje dejstev - priznanje sposobnosti - višina takse - potrdilo o plačilu takse 1.6.2018
018-082/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, opredelitev do navedb naročnika - potrdilo o plačilu takse - umik zahtevka 31.5.2018
018-076/2018 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - načelo transparentnosti javnega naročanja - predložitev dokazov - izjasnitev izbranega ponudnika - rok za vložitev zahtevka za revizijo - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - vpogled v ponudbe 30.5.2018
018-078/2018 Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. vpogled v dokumentacijo javnega naročila - vpogled v ponudbe - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - neodvisni strokovnjak 28.5.2018
018-092/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pravočasna ponudba - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 25.5.2018
018-075/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo pogajanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - razpisna dokumentacija - predlog za zavrnitev vseh ponudb - predložitev dokazov - nepravilna ponudba - pravočasna ponudba - zahteva za povrnitev stroškov - pravnomočnost odločitve - višina takse - naročilo male vrednosti - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - popolna ponudba - stroški odvetniških storitev - napačen pravni pouk 24.5.2018
018-090/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zadržanje postopka javnega naročanja - razpisna dokumentacija - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - odprava kršitve 24.5.2018
018-069/2018 Premogovnik Velenje, d.o.o. pogajanja - ocenjevanje ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - pregled ponudb - vpogled v ponudbe - načelo transparentnosti javnega naročanja - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev - opredeljena navedba stroškov 23.5.2018
018-068/2018 Slovenski državni gozdovi, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - vpogled v ponudbe - aktivna legitimacija - nastanek škode - razpisna dokumentacija - pravočasna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - potrdilo o plačilu takse - zagovornik javnega interesa - interes za dodelitev javnega naročila - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - predložitev dokazov - koristi za javni interes - prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom 23.5.2018
018-067/2018 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - razpisna dokumentacija - podizvajalci - predložitev dokazov - umik zahtevka - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - popolna ponudba 22.5.2018
018-054/2018 Univerza v Ljubljani pogajanja - preseganje zagotovljenih sredstev - vpogled v ponudbe - poslovna skrivnost - razpisna dokumentacija - aktivna legitimacija - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - zahteva za povrnitev stroškov - zaupnost podatkov - javni podatki - pravnomočnost odločitve - podizvajalci - pravočasna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - vnaprej določene zahteve - tehnične specifikacije - nepravilna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - žreb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - načelo hitrosti in učinkovitosti - stroški odvetniških storitev 18.5.2018
018-084/2018 Občina Sežana naročilo male vrednosti - odprava kršitve - umik zahtevka 16.5.2018
018-056/2018 Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - tehnične specifikacije - aktivna legitimacija - nastanek škode - ocenjevanje ponudb - potrdilo o plačilu takse - pregled ponudb - pravica do pravnega varstva - interes za dodelitev javnega naročila - načelo enakopravne obravnave ponudnikov 11.5.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 210 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2018(110) 2017(276) 2016(268) 2015(292)
2014(319) 2013(480) 2012(460) 2011(469)
2010(382) 2009(329) 2008(230) 2007(324)
2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(99) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(8) predlog za zavrnitev vseh ponudb(32)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(109) pritožba(746) zahtevek za revizijo(4942)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(128) ZPVPJN(2385) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2487) ZJN-3(362) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(3) Konkurenčni dialog(31) Konkurenčni postopek s pogajanji(5) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(2) Odprti postopek(2041) Omejeni(20) Ostalo(2311) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(165) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(16) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(1) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(7) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(18) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4401) zahteva za povrnitev stroškov(3407) pregled ponudb(2518) popolna ponudba(2349) ocenjevanje ponudb(2298) predložitev dokazov(2279) vpogled v ponudbe(2088) pravočasna ponudba(1867) tehnične specifikacije(1663) aktivna legitimacija(1468) priznanje sposobnosti(1419) nepravilna ponudba(1322) podizvajalci(1191) opredelitev do navedb naročnika(1148) nastanek škode(1094) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(996) višina takse(960) pravnomočnost odločitve(879) potrdilo o plačilu takse(878) pogajanja(854) vložitev pritožbe(824) formalno nepopolna ponudba(757) rok za vložitev zahtevka za revizijo(726) neprimerna ponudba(718) opravljanje dejavnosti(697) naročilo male vrednosti(671) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(625) ekonomsko najugodnejša ponudba(607) pravica do pravnega varstva(592) poslovna skrivnost(520) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(517) načelo transparentnosti javnega naročanj...(429) predlog za zavrnitev vseh ponudb(427) javni podatki(422) oddaja po sklopih(382) zadržanje postopka javnega naročanja(371) razdelitev na sklope(360) interes za dodelitev javnega naročila(346) umik zahtevka(340) načelo sorazmernosti(338)

Vrsta odločitve

postopek - ustavi(233) predlog - ugodi(63) predlog - zavrne(174) predlog - zavrže(41) pritožba - odstop(1) pritožba - ugodi(368) pritožba - zavrne(198) pritožba - zavrže(71) vloga - zavrže(17) zahtevek - ugodi(1849) zahtevek - zavrne(1903) zahtevek - zavrže(327)

Vrsta naročila

Blago(938) Dobava blaga(67) Glavna lokacija ali mesto gradnje: Draže...(1) Gradnje(998) n/a(18) Ostalo(2311) Storitve(1008)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1063) dr. Aleksij Mužina(337) Franci Kodela(338) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(658) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(738) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(551) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(547) Vesna Cukrov(417) Vida Kostanjevec(1686)