EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 215
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5358)
Naslov Institut Datum odločitve
018-213/2018 Zdravstveni dom Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - podizvajalci - tehnične specifikacije - brezplačnost razpisne dokumentacije - predlog za začetek revizijskega postopka - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - predložitev dokazov - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - pravnomočnost odločitve 15.1.2019
018-212/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - rok za vložitev zahtevka za revizijo - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - umik zahtevka - strokovno mnenje 9.1.2019
018-210/2018 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - zadržanje postopka javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - obvestilo o dodatnih informacijah - rok za vložitev zahtevka za revizijo - podizvajalci - ocenjevanje ponudb 7.1.2019
018-196/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - nastanek škode - opredelitev do navedb naročnika - izjasnitev izbranega ponudnika - razdelitev na sklope - zagovornik javnega interesa - interes za dodelitev javnega naročila - obvestilo o dodatnih informacijah - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - tehnične specifikacije - javni podatki - poslovna skrivnost - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - načelo transparentnosti javnega naročanja 4.1.2019
018-200/2018 Eles, d.o.o. razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - pogajanja - podizvajalci - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 21.12.2018
018-192/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - razpisna dokumentacija - neprimerna ponudba - pravočasna ponudba - podizvajalci - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - ekonomsko najugodnejša ponudba - priznanje sposobnosti - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo javnosti - načelo sorazmernosti - umik zahtevka - predložitev dokazov - aktivna legitimacija - pravno varstvo javnega interesa - ocenjevanje ponudb - pravnomočnost odločitve 21.12.2018
018-209/2018 Mestna občina Kranj zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - pravica do pravnega varstva - opredelitev do navedb naročnika - vložitev pritožbe - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - vpogled v ponudbe 21.12.2018
018-183/2018 Občina Medvode naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - tehnične specifikacije - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - načelo transparentnosti javnega naročanja 21.12.2018
018-206/2018 Republika Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - preseganje zagotovljenih sredstev - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 19.12.2018
018-219/2018 Občina Grosuplje pogajanja - odprava kršitve - umik zahtevka - vložitev pritožbe - pravnomočnost odločitve - stroški odvetniških storitev - sestavine pritožbe 19.12.2018
018-204/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana predlog za zavrnitev vseh ponudb - razdelitev na sklope - pregled ponudb - popolna ponudba - strokovno mnenje - vložitev pritožbe - zahteva za povrnitev stroškov - oddaja po sklopih - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - opredeljena navedba stroškov - sestavine pritožbe - stroški odvetniških storitev 19.12.2018
018-186/2018 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - preseganje zagotovljenih sredstev - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - poslovna skrivnost - tehnične specifikacije - odprava kršitve - aktivna legitimacija - popolna ponudba - pregled ponudb - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - pravica do pravnega varstva - načelo transparentnosti javnega naročanja - ocenjevanje ponudb - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - nepravilna ponudba 18.12.2018
018-203/2018 Splošna bolnišnica Brežice zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - predlog za zavrnitev vseh ponudb - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - opravljanje dejavnosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - pravnomočnost odločitve - višina takse 18.12.2018
018-217/2018 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije vložitev pritožbe - umik zahtevka 18.12.2018
018-191/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana tehnične specifikacije - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - opredelitev do navedb naročnika - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - predložitev dokazov 14.12.2018
018-208/2018 Splošna bolnišnica Murska Sobota molk naročnika - predlog za začetek revizijskega postopka - razdelitev na sklope - vložitev pritožbe - stroški odvetniških storitev - sestavine pritožbe 13.12.2018
018-193/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - podizvajalci - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti 10.12.2018
018-173/2018 Slovenske železnice, d.o.o. razdelitev na sklope - zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - opredeljena navedba stroškov 30.11.2018
018-166/2018 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji zahteva za povrnitev stroškov - pravočasna ponudba - pregled ponudb - vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - podizvajalci - predložitev dokazov - aktivna legitimacija - molk naročnika - predlog za začetek revizijskega postopka - kalkulacija ponudbene cene - ocenjevanje ponudb - rok za sprejem odločitve - opredelitev do navedb naročnika - postopek o prekršku - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - preseganje zagotovljenih sredstev - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pogajanja - razpisna dokumentacija - popolna ponudba - formalno nepopolna ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja - stroški odvetniških storitev - pravnomočnost odločitve 29.11.2018
018-169/2018 Občina Slovenska Bistrica zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - priznanje sposobnosti - pravočasna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - opravljanje dejavnosti - načelo transparentnosti javnega naročanja 27.11.2018
018-180/2018 Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - podizvajalci - razpisna dokumentacija - javni podatki - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb 26.11.2018
018-182/2018 Luka Koper, d.d. vpogled v ponudbe - podizvajalci - preseganje zagotovljenih sredstev - razpisna dokumentacija - molk naročnika - predlog za začetek revizijskega postopka - opredelitev do navedb naročnika - pravnomočnost odločitve - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - višina takse 21.11.2018
018-197/2018 ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE naročilo male vrednosti - predlog za zavrnitev vseh ponudb - umik zahtevka 21.11.2018
018-179/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo zahteva za povrnitev stroškov - oddaja po sklopih - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - priznanje sposobnosti - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti 20.11.2018
018-184/2018 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - preseganje zagotovljenih sredstev - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - neobičajno nizka ponudba - tehnične specifikacije - podizvajalci 20.11.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 215 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(4) 2018(216) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(99) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(8) predlog za zavrnitev vseh ponudb(35)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(114) pritožba(753) zahtevek za revizijo(5047)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(130) ZPVPJN(2494) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2492) ZJN-3(449) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(7) Konkurenčni dialog(31) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(4) Odprti postopek(2246) Omejeni(20) Ostalo(2042) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(176) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(21) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(3) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(14) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4460) zahteva za povrnitev stroškov(3485) pregled ponudb(2572) popolna ponudba(2359) ocenjevanje ponudb(2353) predložitev dokazov(2327) vpogled v ponudbe(2123) pravočasna ponudba(1901) tehnične specifikacije(1724) aktivna legitimacija(1485) priznanje sposobnosti(1437) nepravilna ponudba(1330) podizvajalci(1221) opredelitev do navedb naročnika(1202) nastanek škode(1105) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1046) višina takse(969) pravnomočnost odločitve(901) potrdilo o plačilu takse(891) pogajanja(875) vložitev pritožbe(835) formalno nepopolna ponudba(759) rok za vložitev zahtevka za revizijo(739) opravljanje dejavnosti(723) neprimerna ponudba(721) naročilo male vrednosti(706) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(629) ekonomsko najugodnejša ponudba(626) pravica do pravnega varstva(602) poslovna skrivnost(530) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(527) načelo transparentnosti javnega naročanj...(453) predlog za zavrnitev vseh ponudb(447) javni podatki(440) oddaja po sklopih(389) zadržanje postopka javnega naročanja(377) razdelitev na sklope(373) umik zahtevka(357) interes za dodelitev javnega naročila(354) načelo sorazmernosti(347)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2320) Ustavitev(244) Zavrnitev(2335) Zavrženje(458)

Vrsta naročila

Blago(1097) Dobava blaga(67) Gradnje(1087) n/a(18) Ostalo(2042) Storitve(1147)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1129) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(14) Franci Kodela(325) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(728) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(801) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(614) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(611) Vesna Cukrov(421) Vida Kostanjevec(1686)