EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 216
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5395)
Naslov Institut Datum odločitve
018-033/2019 Luka Koper, d.d. razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 15.3.2019
018-207/2018 Socialno varstveni zavod Hrastovec vpogled v ponudbe - odprava kršitve - poslovna skrivnost - javni podatki - zahteva za povrnitev stroškov - nastanek škode - dostop do informacij javnega značaja - predložitev dokazov - aktivna legitimacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - popolna ponudba - pregled ponudb - zaupnost podatkov - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opredelitev do navedb naročnika 11.3.2019
018-023/2019 Javni holding Ljubljana, d. o. o. naročilo male vrednosti - podizvajalci - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - priznanje sposobnosti - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - ugotavljanje dejstev 11.3.2019
018-012/2019 Občina Ivančna Gorica razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - predlog za začetek revizijskega postopka - odprava kršitve - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - aktivna legitimacija - pravnomočnost odločitve 8.3.2019
018-198/2018 Stanovanjski sklad Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - višina takse - pogajanja - razpisna dokumentacija - razdelitev na sklope - potrdilo o plačilu takse - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - načelo dostopnosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - vpogled v ponudbe - pregled ponudb - podizvajalci - strokovno mnenje - pravnomočnost odločitve 7.3.2019
018-195/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - pravnomočnost odločitve - opredelitev do navedb naročnika - predlog za začetek revizijskega postopka - rok za sprejem odločitve - aktivna legitimacija - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - nastanek škode - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - umik zahtevka - pregled ponudb - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - potrdilo o plačilu takse 6.3.2019
018-022/2019 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije neprimerna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - razpisna dokumentacija - ekonomsko najugodnejša ponudba - žreb - tehnične specifikacije - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 6.3.2019
018-218/2018 Elektro Maribor, d. d. vpogled v dokumentacijo javnega naročila - aktivna legitimacija - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - razdelitev na sklope - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pregled ponudb - javni podatki - podizvajalci 4.3.2019
018-027/2019 Univerzitetni klinični center Maribor zadržanje postopka javnega naročanja - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - razpisna dokumentacija - odprava kršitve 4.3.2019
018-018/2019 Zdravstveni dom Ptuj zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - pregled ponudb - vpogled v ponudbe - pravočasna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - zaupnost podatkov - pravica do pravnega varstva 28.2.2019
018-013/2019 Mestna občina Slovenj Gradec naročilo male vrednosti - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - poslovna skrivnost - zahteva za povrnitev stroškov - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 27.2.2019
018-006/2019 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - pogajanja - priznanje sposobnosti - podizvajalci - pregled ponudb - vnaprej določene zahteve - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - pravica do pravnega varstva - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije 21.2.2019
018-014/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - vpogled v ponudbe - opredelitev do navedb naročnika - nepravilna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb 20.2.2019
018-017/2019 Nacionalni inštitut za javno zdravje odprava kršitve - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 18.2.2019
018-002/2019 Dom upokojencev Gradišče podizvajalci - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - vpogled v ponudbe - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravnomočnost odločitve 15.2.2019
018-008/2019 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - strokovno mnenje - načelo sorazmernosti - pravočasna ponudba - priznanje sposobnosti - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja - umik zahtevka - opravljanje dejavnosti - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - nastanek škode 15.2.2019
018-020/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje zadržanje postopka javnega naročanja - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - nastanek škode - tehnične specifikacije - odprava kršitve 14.2.2019
018-017/2019 Nacionalni inštitut za javno zdravje zadržanje postopka javnega naročanja - odprava kršitve - neprimerna ponudba - razpisna dokumentacija - nastanek škode - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve 12.2.2019
018-004/2019 Občina Domžale zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - naročilo male vrednosti - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo sorazmernosti - preseganje zagotovljenih sredstev - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - rok za vložitev zahtevka za revizijo 7.2.2019
018-216/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, zahteva za povrnitev stroškov - rok za vložitev zahtevka za revizijo - podizvajalci - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - pravočasna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - zagovornik javnega interesa - ekonomski interesi - pravno varstvo javnega interesa - oddaja po sklopih - pregled ponudb - neodvisni strokovnjak - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - poslovna skrivnost - pravnomočnost odločitve - načelo zakonitosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - nastanek škode - načelo sorazmernosti - razdelitev na sklope - nesprejemljiva ponudba - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo javnosti - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 4.2.2019
018-226/2018 Slovenski državni gozdovi, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - preseganje zagotovljenih sredstev - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - pogajanja - načelo transparentnosti javnega naročanja - pregled ponudb - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - predložitev dokazov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - javni podatki - razpisna dokumentacija 31.1.2019
018-224/2018 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - posledice vloženega zahtevka za revizijo - višina takse - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - utemeljitev uporabe postopka 30.1.2019
018-205/2018 Univerza na Primorskem naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - predložitev dokazov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja 28.1.2019
018-194/2018 Splošna bolnišnica Celje podizvajalci - tehnične specifikacije - pregled ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - višina takse - potrdilo o plačilu takse - napačen pravni pouk - predlog za začetek revizijskega postopka - umik zahtevka - ocenjevanje ponudb - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - pogajanja - stroški odvetniških storitev 28.1.2019
018-188/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - obvestilo o dodatnih informacijah - razpisna dokumentacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo - tehnične specifikacije - načelo transparentnosti javnega naročanja - zagovornik javnega interesa - popolna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - aktivna legitimacija - načelo sorazmernosti - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - meje odločanja - umik zahtevka 25.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 216 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(35) 2018(222) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(100) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(8) predlog za zavrnitev vseh ponudb(35)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(119) pritožba(754) zahtevek za revizijo(5083)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(130) ZPVPJN(2531) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2492) ZJN-3(486) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(7) Konkurenčni dialog(32) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(4) Odprti postopek(2267) Omejeni(20) Ostalo(2043) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(177) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(22) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(3) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(15) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4484) zahteva za povrnitev stroškov(3509) pregled ponudb(2592) ocenjevanje ponudb(2370) popolna ponudba(2361) predložitev dokazov(2346) vpogled v ponudbe(2128) pravočasna ponudba(1913) tehnične specifikacije(1745) aktivna legitimacija(1494) priznanje sposobnosti(1445) nepravilna ponudba(1331) podizvajalci(1231) opredelitev do navedb naročnika(1220) nastanek škode(1113) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1060) višina takse(972) pravnomočnost odločitve(912) potrdilo o plačilu takse(895) pogajanja(882) vložitev pritožbe(837) formalno nepopolna ponudba(759) rok za vložitev zahtevka za revizijo(743) opravljanje dejavnosti(731) neprimerna ponudba(723) naročilo male vrednosti(715) ekonomsko najugodnejša ponudba(633) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(630) pravica do pravnega varstva(604) poslovna skrivnost(533) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(532) načelo transparentnosti javnega naročanj...(464) predlog za zavrnitev vseh ponudb(455) javni podatki(444) oddaja po sklopih(390) zadržanje postopka javnega naročanja(383) razdelitev na sklope(376) umik zahtevka(364) interes za dodelitev javnega naročila(357) preseganje zagotovljenih sredstev(356)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2334) Ustavitev(247) Zavrnitev(2355) Zavrženje(458)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(1) Blago(1113) Dobava blaga(67) Gradnje(1096) n/a(18) Ostalo(2043) Storitve(1158)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1153) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(35) Franci Kodela(327) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(747) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(815) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(636) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(634) Vesna Cukrov(422) Vida Kostanjevec(1686)