EDUS-INFO > Vse vsebine portala
 

Vsebine portala EDUS

Medsebojno povezane vsebine s področij vzgoje in izobraževanja

Zakonodaja

REGI Register predpisov Vsebinsko razvrščeni veljavni predpisi RS z uporabnimi podatki in povezavami
ZAKO Zakoni Polna besedila veljavnih zakonov v obliki prečiščenih besedil
PRED Podzakonski predpisi Polna besedila veljavnih podzakonskih predpisov v prečiščenih besedilih
PORO Poročevalec DZ Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije
URAD Uradna glasila Uradni list Republike Slovenije
UROB Uradne objave Javni razpisi in druge uradne objave iz Uradnega lista RS
TABL Tabele in lestvice Pregledno prikazani pomembni podatki v tabelah in lestvicah

Sodna praksa

USTA Ustavno sodišče RS Odločitve Ustavnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo
SOVS Vrhovno sodišče RS Odločitve Vrhovnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo
IESP Višja sodišča RS Odločitve višjih sodišč RS s povezavami na zakonodajo
UPRS Upravno sodišče RS Odločitve Upravnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo
RACS Računsko sodišče RS Revizijska poročila Računskega sodišča Republike Slovenije

Strokovna literatura

PRPR Pravni članki Članki in strokovni prispevki iz priznanih slovenskih pravnih revij

Vzorci in obrazci

VZOR Vzorci Vzorci

Mnenja in odločbe

DKOM Odločitve Državne revizijske komisije Odločitve o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja
JEDR Jedra odločb Državne revizijske komisije Povzetki stališč komisije o določenem vprašanju ali institutu