EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

1.7.2019

V srednjih šolah nekaj manj učiteljev, v osnovnih šolah nekaj več

Ljubljana, 29. junija (STA) - V Sloveniji je v šolskem oz. študijskem letu 2018/19 v vrtcih poučevalo 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.358 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6087 profesoric in profesorjev ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5436 strokovnih delavcev, kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs).

V vrtcih je bilo v minulem šolskem letu zaposlenih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov, kar je za 1,8 odstotka več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,3 odstotka, vzgojiteljev pa 2,7 odstotka, 6,4 odstotka pa jih je delalo v zasebnem sektorju. En vzgojitelj je v povprečju skrbel za 7,8 otroka.

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 20.900 oseb, od tega 2684 moških in 18.216 žensk. V primerjavi s preteklim letom se je skupno število povečalo za 2,6 odstotka, bilo jih je 20.371. Med vsemi zaposlenimi je bilo moških malo manj kot 13 odstotkov, med vodstvenimi delavci pa več kot četrtina.

Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v minulem šolskem letu glede na prejšnje leto zmanjšalo za 2,7 odstotka, kar je med drugim posledica upada števila dijakov.

Vseh zaposlenih na tej stopnji izobraževanja je bilo 7250. Od tega je bilo 6087 učiteljev (67 odstotkov žensk), 305 vodstvenih delavcev (56 odstotkov žensk) in 299 svetovalnih delavcev (od tega 93 odstotkov žensk). 406 teh oseb je delalo v zasebnih, 6844 pa v javnih srednjih šolah.

V študijskem letu 2018/19 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5436 strokovnih delavcev, kar je približno pol odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu. Moških je bilo nekoliko več (54 odstotkov) kot žensk (46 odstotkov).

Po izobrazbi so bili ne glede na spol večinoma doktorji znanosti. Med moškimi je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 83 odstotkov zaposlenih, med ženskami pa 71 odstotkov. Tudi delež starejših od 50 let je bil med moškimi večji (39 odstotkov) kot med ženskami (33 odstotkov). S krajšim delovnim časom je delalo 11,3 odstotka strokovnega osebja.

Največ oseb z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje se je zaposlilo v terciarnem izobraževanju. Vendar se delež delavcev s tako stopnjo izobrazbe z leti povečuje tudi med zaposlenimi v ustanovah na drugih ravneh izobraževanja. V predšolski vzgoji se je delež teh v zadnjih treh letih povečal vsako leto za 0,1 odstotne točke, v osnovnih in srednjih šolah pa za 1 odstotno točko.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar