EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

17.12.2018

Prvo vlogo za letne pravice je še vedno treba oddati

Ljubljana, 15. decembra (STA) - Vsi, ki prvič vlagajo vlogo za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno štipendijo in subvencijo malice in kosila, morajo še vedno oddati vlogo. Tistim, ki se jim katera od teh pravic izteče decembra in pozneje, pa za podaljšanje ni treba več vložiti vloge, ker bo o podaljšanju odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti.

V skladu z novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto, o podaljšanju pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila odloča center za socialno delo po uradni dolžnosti. Pravica do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca se po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z 31. decembrom izteče približno 30.000 upravičencem.

Če pa upravičenec prvič vlaga vlogo za priznanje omenjenih pravic, mora na predpisanem obrazcu oddati vlogo. Ta je lahko papirna ali elektronska. Prav tako mora ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice.

Na ministrstvu za delo še niso mogli zagotoviti avtomatizacije odločanja s pomočjo informacijskega sistema, ko sistem samodejno izdela odločbo brez sodelovanja strokovnega delavca. Tako bo odločanje centrov po uradni dolžnosti potekalo nespremenjeno.

Zakonske novosti pa ne vplivajo na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku. To pomeni, da mora upravičenec v decembru vložiti vlogo, če prvič uveljavlja pravico s 1. januarjem 2019. Prav tako jo mora vložiti v decembru, če želi podaljšanje priznanja pravice, ker se ta izteče 31. decembra, ali če mora sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki jim je pravica priznana do 31. decembra in želijo tudi po novem letu prejemati denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, morajo do 31. decembra oddati vlogo za podaljšanje priznanja pravice.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar