EDUS-INFO > V središču > Arhiv: Julij 2013
 

V središču

Arhiv člankov od 1.7.2013 do 31.7.2013

31.7.2013

Novela ZPVPJN-A prinaša višje takse in več transparentnosti pri vlaganju revizijskih zahtevkov

Spremembe in dopolnitve Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) prinašajo višje takse in več transparentnosti pri izvajanju postopka javnega naročanja in se neposredno nanašajo na zadnjo novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) oz. uvedbo enotnega informacijskega sistema (113. člen), ki na enem mestu nudi informacije o izpolnjevanju obveznosti in pogojev ponudnika za izvedbo javnih naročil. > Več...

30.7.2013

Šolski okoliš

Starejši otrok obiskuje šolo v občini, v kateri nima stalnega bivališča. V šolskem letu 2012/13 pa so starši nameravali na to šolo v prvi razred vpisati še drugega otroka. Šola jim je vpis zavrnila s pojasnilom, da bi bil njihov otrok 29. - ta pa deli razred na dva dela. Zato so otroka prijavili na drugem naslovu (tj. v šolskem okolišu), da so ga lahko vpisali v prvi razred. > Več...

22.7.2013

Nova ureditev posameznih vrst štipendij

Novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je začel veljati 17. julija 2013, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2014, prinaša celovito, pregledno in enotno ureditev štipendiranja. Določa nove vrste štipendij in omogoča prejemanje več štipendij hkrati. > Več...

19.7.2013

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) je bil sprejet sicer že leta 2011, vendar je bila njegova veljavnost odložena. Uporabljati se začne 1. septembra 2013 in bo zamenjal istoimenski zakon iz leta 2000. V postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vnaša pomembne spremembe, predvsem glede oblike in izvajanja dodatne strokovne pomoči kot ene pomembnih oblik zagotavljanja podpore otrokom s posebnimi potrebami. > Več...

15.7.2013

Davčna obravnava odpravnin po novem zakonu o delovnih razmerjih

Pri izplačilu odpravnine iz naslova prekinitve pogodbe za določen čas se obračunajo prispevki in davki, izplačilo odpravnine iz naslova prekinitve dela iz poslovnih razlogov pa je običajno oproščeno plačila prispevkov in davkov. > Več...

9.7.2013

Nabor osebnih podatkov na enotni študentski izkaznici

Univerza namerava študentom dati v uporabo enotno študentsko izkaznico. Kateri so tisti osebni podatki študentov (na primer EMŠO), ki jih izkaznica sme vsebovati?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2021

Januar

2020

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar