EDUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2015 do 31.10.2015

29.10.2015

Kakšen učitelj je dober učitelj?

'Največ se naučimo v skupinah. Sodelovanje je ključ za rast,' pravi dr. Sir Ken Robinson. Pravilno smo ugotovili, da imajo učitelji največji vpliv na učenčevo pridobivanje znanja v šoli. Z drugimi besedami, za dobrega učenca je potreben dober učitelj. Kakšen je dober učitelj?

> Več...

19.10.2015

Plačilo dodatnih učnih ur pouka

Učna obveznost učitelja je na primer 22 ur, ravnatelj pa mu ob začetku šolskega leta določi še štiri dodatne učne ure pouka, češ da je to prispevek za počitnice. Dogaja se, da ima učitelj na eni šoli to plačano kot povečan obseg dela, na drugi šoli pa kot prispevek ur za pouka proste dni. Od česa sta odvisna obravnava in plačilo dodatnih učnih ur pouka učiteljem v osnovnih šolah? > Več...

12.10.2015

Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2014/15

Izšlo je poročilo Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2014/15 (.pdf) (Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2014/15). Redno letno poročilo omrežja Eurydice prinaša primerjalni pregled zakonsko določenih plač učiteljev in ravnateljev v Evropi ter nacionalne opise, v katerih so zajeti podatki o dejansko izplačanih plačah, dodatkih h plačam in napredovanju. > Več...

9.10.2015

Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju?

Zagotavljanje višje ravni strokovnega znanja z vsemi oblikami poklicnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je osrednja tema vseh pravosodnih ministrskih mandatov. Med prednostne naloge jo redno uvršča tudi pravosodje samo. Izvaja se v številnih oblikah, za katere pri državnih pravosodnih funkcionarjih skrbi predvsem Center za izobraževanje v pravosodju (CIP), pri odvetnikih in notarjih pa obe poklicni zbornici. > Več...

1.10.2015

Šolski okoliš

Starejši otrok obiskuje šolo v občini, v kateri nima stalnega bivališča. V novem šolskem letu so starši nameravali na to šolo v prvi razred vpisati še drugega otroka. Šola jim je vpis zavrnila s pojasnilom, da bi bil njihov otrok 29. - ta pa deli razred na dva dela. Zato so otroka prijavili na drugem naslovu (tj. v šolskem okolišu), da so ga lahko vpisali v prvi razred. Ali lahko otrok nadaljuje šolanje na tej šoli, tudi če starši spremenijo naslov njegovega bivališča (tj. zunaj šolskega okoliša)? > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2021

Januar

2020

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar