EDUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   *  

V središču

23.3.2020

Poudarki dneva z MIZŠ, 23. marec 2020

Z MISŽ so sporočili, da so z današnjim dnem začele izvajati izobraževanje na daljavo tudi šole, ki prejšnji teden tega še niso izvajale. Kljub nekoliko večji obremenjenosti sistema, ugotavljajo, da večjih težav pri delovanju podpornih sistemov niso zaznali.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo od šol pridobilo podatke o številu tistih učencev in dijakov, ki na domu nimajo računalnika in povezave z internetom. Šole naprošajo, da v takšnih primerih opremo (računalniki, tablice), ki na šolah trenutno niso v uporabi, za čas trajanja izrednih ukrepov začasno takšnim učencem posodijo. Nekatere šole so to že samoiniciativno storile, za kar se jim zahvaljujejo. 

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport intenzivno urejajo vse potrebno za realizacijo zares plemenite pobude donatorjev, ki so jo prejeli, za pomoč učencem in učenkam pri zagotovitvi računalniške opreme, brezplačnega interneta in ostale IT opreme, ki jo potrebujejo v procesu izobraževanja na daljavo. Vsem učenkam in učencem v državi želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do e-izobraževanja na daljavo. 

S predstavniki stroke, na čelu z Zavodom RS za šolstvo, ministrstvo te dni intenzivno vodi tudi pogovore za pripravo smernic za izobraževanje na daljavo, za spremljanje začrtanih ciljev učnega procesa in načinov za kasnejše preverjanje znanja.


Podpis pogodbe za zagotovitev programskih licenc za vzgojno izobraževalne zavode, univerze NUK in CTK

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z današnjim podpisom pogodbe omogočilo nemoteno delovanje informacijskih sistemov vzgojno izobraževalnih zavodov in drugih organizacij. 

Pogodba omogoča ustrezno podaljševanje licenc obstoječe programske opreme (Microsoft Windows, Microsoft Office) ter možnost ugodnega nakupa druge programske opreme za obdobje do 31. decembra 2022.

Ciljne skupine inštitucij so:

  • vzgojno-izobraževalni zavodi (VIZ): vrtci, osnovne, srednje in višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, dijaški domovi, nižje glasbene šole, ljudske univerze, mladinski centri, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnostih, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center – RIC, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Šolski muzej, kjer je plačnik ministrstvo.
  • Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Narodna univerzitetna knjižnica - NUK in Centralna tehniška knjižnica -  CTK, ki lahko v okviru pogodbe v Sloveniji kupujejo licence pod ugodnejšimi pogoji.


Objava rezultatov Mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS

Ob boku izrednih razmer so danes ob 11.00 uri - tako kot ostale države, vpete v Mednarodno raziskavo učenja in poučevanja (TALIS 2018), ki jo izvaja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), objavili rezultate te raziskave. V Sloveniji je raziskavo izvajal spomladi 2018 Pedagoški inštitut. Za sodelovanje je bilo v vzorec izbranih 150 osnovnih šol in 148 srednjih šol, ki so o poučevanju na daljavo povedali, da se čutijo zanj dobro pripravljeni.

Večina slovenskih učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljic je na splošno zadovoljnih v svojem poklicu in na delovnem mestu, raziskava pa je tudi pokazala, da ima podpiranje profesionalnega razvoja pomemben učinek na zadovoljstvo učiteljev s pogoji zaposlitve. Raziskava je pokazala, da v Sloveniji nadpovprečni število učiteljev meni, da je po šolah razvita dobra kultura sodelovanja, ki se odraža v medsebojni podpori, hkrati pa jih le povprečni del meni, da se lahko zanesejo drug na drugega. 

Raziskava TALIS kaže, da slovenski učitelji menijo, da njihov poklic ni cenjen, in da snovalci politik ne upoštevajo njihovih mnenj in pogledov. Približno polovica slovenskih učiteljev poroča o doživljanju veliko ali precej stresa na delovnem mestu, kar je enako povprečju OECD. Učitelji poročajo tudi o stresu, ki nastaja predvsem zaradi preveč administrativnega dela. 


Vir: MIZŠ, 23. 3. 2020

Arhiv

Zadnji članki

2020

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar