EDUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

23.1.2019 8.42

Stanje na področju verske svobode v Sloveniji zelo zadovoljivo

Verska svoboda je osnovna človekova pravica, med drugim opredeljena v Zakonu o verski svobodi (ZVS) in 7. členu Ustave RS. Dokumenta zagotavljata svobodo veroizpovedi in določata, da uživajo vse verske skupnosti enake pravice. Po oceni direktorja urada za verske skupnosti Gregorja Lesjaka je stanje na področju verske svobode v Sloveniji zelo zadovoljivo. > Več...

18.1.2019

Novo poročilo Eurydice o vključevanju učencev priseljencev v šole v Evropi

Eurydice network  je objavil novo poročilo o vključevanju učencev priseljencev v šole v Evropi (Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures .pdf en).

> Več...

4.1.2019

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 - 2. del

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. > Več...

19.12.2018

IZ SODNE PRAKSE: Odškodninska odgovornost delodajalca

Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti za poškodbe, ki jih je delavec utrpel v nesreči pri delu, se ugotavlja tako objektivna odgovornost delodajalca kot odgovornost delavca. Pri ugotavljanju delavčevega soprispevka je treba upoštevati njegovo ravnanje, kamor spada tudi njegovo (ne)upoštevanje varnostnih navodil. > Več...

30.11.2018

Ničelna toleranca do nasilja

V zadnjih dneh v medijih odmeva primer nekdanjega ravnatelja, zoper katerega na sodišču poteka postopek v zvezi z domnevno nezakonitim ravnanjem. Konkretnega primera na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ne moremo komentirati, saj postopek še ni zaključen. > Več...

25.10.2018

IZ SODNE PRAKSE: Pravica do nadomestila plače po prenehanju funkcije župana

Župan kot varuh zakonitosti lahko v delovnem sporu lokalni skupnosti prepreči izvršitev odločitve občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter kot zakoniti zastopnik občine, ki je v sporu pasivno legitimirana, dokazuje zakonitost svojega ravnanja oziroma nezakonitost priznane pravice tožniku. > Več...

24.10.2018

Sistemske pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja

Za razliko od anomalij oziroma pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja, ki se nanašajo na vrednotenje delovnih mest in nazivov in so bile predmet pogajanj s sindikati javnega sektorja v kontekstu realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju ter v kontekstu prekinjenih pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja, pričujoči prispevek obravnava anomalije oziroma pomanjkljivosti, ki se nanašajo na veljavni normativni okvir, in ne na vrednotenje dela v javnem sektorju (uvrstitve delovnih mest v plačne razrede). > Več...

22.10.2018

Pregon sovražnega govora med zakonskimi okviri in pričakovanji družbe

Družba postaja vse bolj občutljiva na sovražni govor, ki se ob aktualnem družbenem dogajanju tudi vedno bolj širi. Pogosti so očitki policiji in tožilstvu, da se na sovražni govor ne odzivata, različna so tudi mnenja, kaj je sovražni govor, ki je kaznivo dejanje, kaj pa le izražanje drugačnih stališč, ki so za del družbe nestrpna. > Več...

17.10.2018

Državne politike v boju proti revščini niso dovolj

Združeni narodi pred mednarodnim dnevom boja proti revščini opozarjajo, da zgolj državne politike za reševanje revščine niso dovolj. Same namreč ne morejo ustvariti socialne vključenosti, ki je ključna, da pomoč doseže tudi tiste na robu družbe. Ob tem se vrstijo tudi opozorila, da so osebam, ki živijo v revščini, kršene številne človekove pravice. > Več...

15.10.2018

Podjetja zaradi GDPR z dodatnimi ukrepi, o posebnih težavah ne poročajo

Nova splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR), ki je v veljavi od 25. maja, je od podjetij med drugim zahtevala dodatne ukrepe, ki so s seboj prinesli tudi določene stroške. Kot so pojasnili v nekaterih podjetjih, spremembe sicer niso bile drastične. O posebnih težavah tako ne poročajo. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar